Denní rytmus

Provoz lesní školky Sedmikvítek : od pondělí do pátku 8:00 – 16:00 (podle zájmu rodičů lze prodloužit)

2014-06-17 11.44.30

Denní rytmus v lesní mateřské školce :

(Struktura režimu je pouze orientační, vždy kládeme důraz na aktuální potřeby dětí a smysluplnost našeho konání.)

 8:00 – 8.45: Příchod, v chladnějším období zatopení v jurtě. Volná hra dětí podle zájmu, případně společná příprava programu.

 9:00: Ranní komunitní kruh (venku) – společné přivítání, písničky, říkadla vztahující se k aktuálnímu tématu a prostor vyjádřit se, případně podávání vlastních návrhů. Pohybové hry s říkadly. 

 9:30 – 12:00: Pobyt v přírodě -  vzdělávací činnost, volná hra

 9:45: Svačina

 12:00 – 12:30: Převlékání, osobní hygiena, případné sdílení a reflexe z nových prožitků

 12:30 – 13:00: Oběd 

 13:00 – 14:30: Příprava na odpočinek, zpívání, čtení, vyprávění, relaxace, spánek

 14:30 – 16:00: Svačina, tvoření, volná hra, předškolní příprava, vyzvedávání dětí.

vareni