Proč lesní MŠ

Výhody lesních mateřských školek (klubů) 

2014-06-17 10.18.21

odrazka chceme rozvíjet samostatnost – dítě se učí naslouchat samo sobě a reagovat na své potřeby

odrazkachceme rozvíjet motorické dovednosti – rozmanité a přirozené prostředí napomáhá rozvoji jemné i hrubé motoriky

odrazka chceme učit vlastním prožitkem – dítě má možnost zkoumat všemi smysly reálný svět nikoli zprostředkovaně pomocí umělých pomůcek

odrazka chceme rozvíjet sociálních dovednosti – díky úzkému kontaktu v malé a věkově různorodé skupině se děti učí komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu k sobě i k okolí

odrazka chceme rozvíjet kreativitu a fantazii - hra v přírodním prostředí s přírodními materiály umožnuje velký rozvoj fantazie a kreativity oproti hotovým hračkám v umělém prostředí

odrazka chceme upevňovat zdraví – pobyt na čerstvém vzduchu a volný pohyb podporuje rozvoj imunity a otužuje dítě fyzicky i psychicky

odrazka budeme se snažit o partnerskou spolupráci s rodiči i dětmi

odrazka zajistíme tvůrčí a motivované pedagogy (průvodce dětí)

odrazka k dětem budeme přistupovat individuálně díky malé skupině

odrazka povedeme děti ke konstruktivní spolupráci, zdravému sebevědomí a kreativitě

odrazka nabídneme dětem zajímavý a pestrý program v přírodě

odrazka zajistíme předškolní přípravu

odrazka garantujeme nižší náklady oproti běžným soukromých mateřským školám 

Nevýhody lesních mateřských školek (klubů)

odrazka školné – lesní mateřské školy zatím nepobírají dotace od státu, provoz tedy plně hradí rodiče

odrazka oblečení – to je nutno vždy přizpůsobit počasí a roční době. Oblečení se také častěji ušpiní. Starost o údržbu lze zjednodušit vhodným výběrem (např. omyvatelné oblečení do deště apod.) Více najdete v sekci Pro rodiče. 

VÝZKUMY

Srovnání dětí pohybujících se zejména venku, a dětí, jež tráví většinu času v interiéru

Výsledky studií ukazují, že co se týče připravenosti, vykazovaly děti z lesních MŠ srovnatelné výsledky s dětmi z běžných MŠ. V některých oblastech jako koncentrace, hrubá motorika, kreativita, vytrvalost nebo trpělivost vykazovaly dokonce lepší výsledky. Také sociální chování bylo u lesních předškoláků výrazně lepší, docházelo u nich méně často ke konfliktům. Nemocnost a úrazovost byla nižší.

Výsledky výzkumů najdete na stránkách Asociace lesních mateřských škol a také v naší sekci Studie a výzkumy