Vznik

 

"Prvotním impulzem pro založení sdružení, Rodinného centra Essentia, byly především naše děti, kterým bychom chtěly dopřát předškolní vzdělání dle našich představ – tedy takové, které by je vedlo k respektujícímu přístupu k okolí, ke konstruktivní spolupráci, zdravému sebevědomí, kreativitě a ve kterém by zároveň trávily maximum času v přírodě."

                                                                                                          Hanka, Petra a Magda

 

Na jaře 2013 za námi přišla Hanka Císařová s myšlenkou, že by pro svoji dceru ráda zajistila předškolní vzdělávání podle svých představ, ale že v Mníšku pod Brdy nenašla zařízení, které by je splňovalo – a otevřela tím myšlenku „Co kdybychom si lesní školku založit samy?“.

Moc dlouho jsme o tom nepřemýšlely a nadšeně se vrhly do příprav – název sdružení, ujasnění představ, stanovy, web, propagace… až jsme 12. 6. 2013 byly oficiálně zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR.

Zároveň jsme se stali čekateli na hlavní členství v Asociaci lesních mateřských škol, zúčastňujeme se aktivit, které pořádají a plánujeme se připojit k projektu „Školka blízká přírodě“. Teď, po roce fungování, jsme byli přijati za hlavní členy Asociace.

To byl samozřejmě jen začátek, ale věříme, že se nám podaří dosáhnout našich cílů.

Co aktuálně připravujeme, naleznete ve složce Novinky.

Fotky a videa z realizovaných akcí najdete v naší foto a video galerii.