DENÍK ZE ŠKOLKY

Tady najdete, milí rodičové, deníčky z naší lesní školky. Snažíme se opravdu poctivě psát deníčky každý den, abyste věděli, co s dětmi děláme. Ale občas se tak zapomeneme u her, že na deníčky nezbývá prostor. 

Tak nám to odpusťe. :-) 

Školní rok 2019/2020

Pátek 8. listopadu 2019 -Nikča a Lada

V pondělí 11.11 oslaví svátek všichni Martinové, a tak se dnes něco dozvíme o sv. Martinovi, díky němuž vznikla spousta (mnohdy chutných - jako třeba husa, rohlíčky) tradic a s jehož svátkem spojují lidé i příchod zimy. V lese si zahrajeme divadlo o zřejmě nejznámějším Martinově dobrém skutku - jak se podělil o plášť se žebrákem. Pro velký úspěch si ho zahrajeme v různých obměnách rovnou třikrát. :-) Po vytouženém sladkém obědě, lívancích, tvoříme obrázky svíček a běloušů z klovatiny a suchých pastelů. Učíme se také písničku "Moje malé světýlko".

Středa 6. listopadu 2019 - Richard + Nikča

Po celé zemi ve školách stávkují učitelé, tak proč si neudělat takovou malou stávku i v Sedmikvítku?, říkají si ráno průvodci. Děti souhlasí, že převezmou část průvodcovských povinností na sebe, a tak se u ranního kroužku domlouváme, kdo si vezme na starost rozcvičku, počítání u branky, vycházku, vyprávění pohádky, odpolední kroužek... V zodpovědných úlohách se vystřídají všichni předškoláci, ale zdatně pomáhají i třeba Míša, Sebík, a Sárinka, kteří se také zapojují do role průvodců-asistentů.

Úterý 5. listopadu 2019 - Richard+Lada

Po ránu začíná být sychravo, takže Ríša vytápí jurtu, abychom po návratu z lesa měli kde spočinout a usušit lehce navlhlé svršky.

Dnes se vydáváme na vycházku k rybníku vyřezávat lodičky. Jenže díky dlouhodobě podprůměrným srážkám je suchou nohou dostupný ostrůvek, a tak je nutné toho využít k důkladnému průzkumu. Děti jsou do své činnosti tak zapálené, že se nakonec smiřujeme s tím, že své využití nakonec našly pouze dva nožíky. Občas je na místě projevit trochu flexibility :-).

Dnešní den se po obědové stránce významně vepsal do historie - nezbyl jediný knedlík, ni kapička omáčky, a dokonce ani kousek masa! Jo jo, u vody holt vždycky dobře tráví :-).

A protože z Ríši se už stal nefalšovaný odpočinkový expert, pohádky v jurtě jsou opět v jeho režii, a předškoláci včetně dobrovolných téměř předškoláků s Ladou v domečku vzorně (pravda, někteří vzorněji :-)) pracují na svých úkolech.

Pondělí 4.listopadu 2019 - Richard+Lada

Opět krásný podzimní den. Ráno se sice utápí v šedošedé šedi, ale kolem 9. hodiny se slunko tvrdošíjně hlásí o své slovo a průběžně se o svá práva hlásí po celý den 😊.

V ranním kroužku seznamujeme děti, které nebyly v pátek ve školce, se skřítkem Fabiánem a rekapitulujeme všechny úkoly, které jsme museli splnit, abychom ho vysvobodili ze zakletí..

Všechny se daří správně zodpovědět, jen musíme ještě trénovat, abychom je uměli uvést do praxe.. hlavně ten, nekřičet v lese, abychom neplašili zvířátka, která jsou tu doma..

Skřítek Fabián nás pak doprovází do lesa, aby dohlédl na stavbu domečků pro ostatní skřítky, kteří na rozdíl od něj (Fabián přečká zimu v naší jurtě) zůstanou v lese, a za mrazivých nocí se nebudou mít kam uchýlit..

Při odpočinku v jurtě Ríša čte pohádky, a (téměř všichni) předškoláci s Ladou v domečku pokračují vyplňováním svých sešitků.

Pátek 1. listopadu 2019 - Lada + Nikča

Halloween/ Dušičky jsou zde, a tak se mohou stát různé nadpřirozené věci... Jako třeba nalezení ohořelého vzkazu poté, co jsme uhasili oheň, který nás zahříval během svačiny. Napsal ho sám patron brdských lesů Fabián, kterého zaklel duch zlé čarodějky a který nás požádal o pomoc. Vydali jsme se na obtížný výstup, během něhož jsme museli splnit několik úkolů, abychom Fabiána vysvobodili. Což se nám nakonec podařilo! Je však zakletý v loutku, proto ho odnášíme do jurty, aby s námi mohl v bezpečí přečkat zimu až do doby, kdy bude mít slunce největší sílu a zakletí prolomí. Odpoledne s námi také oslaví Jindrovy narozeniny a možná i vydlabe pár strašidelných výrazů do dýní!

Čtvrtek 31. října 2019 - Peťa a Lada

Hned ráno po kruhu, kde si povídáme o našich babičkách a dědečcích, se vydáváme na první návštěvu Domova seniorů. Předtím jsme jezdili do Kytína, ale letos jsme navázali spolupráci v místním, protože Fabiánek, který tam chodil, už zanikl.

V jídelně v domově už je na nás nachystáno asi 15 babiček a dědečků. Mezi sebou u stolů mají volná místa pro děti. Ty jsou zprvu trochu ostýchavé, ale pak se osmělí a sednou si k nim. Ergoterapeutky mají pro nás nachystané tvoření a děti vyrábí obrázky společně s lidmi z domova. Přitom si povídají a je úžasné pozorovat to propojení generací. Jeden dědeček k tomu celou dobu hraje na klávesy. Návštěva se podařila, jedna paní nám řekla, že díky naší návštěvě úplně omládla. A příště by měli přijet oni k nám do jurty. 

Středa 30. října 2019 - Nikča + Richard

Hned po státních oslavách nastává další svátek - Dušičky neboli anglický Halloween, oba vycházející z keltské slavnosti Samhain. Povídáme si o duších, zda je máme a jak se to pozná, že je vůbec máme. :-) Každý si představuje takovou dušičku po svém. Jako dopolední cíl máme mníšecký hřbitov až na druhé straně města. Vzpomínání na duše, které už z našeho světa odešly, je neodmyslitelnou součástí Dušiček, a tak i my tam zavzpomínáme, zapálíme za ně svíčku a položíme na některé opuštěné hroby kytice, které jsme posbírali po cestě. Abychom stihli oběd, svezeme se nahoru k jurtě autobusem z náměstí. Po obědě odpočíváme u vyprávění o dobrém duchu a patronu Brd Fabiánovi nebo předškoláci pracují společně s pár školáky, kteří díky podzimním prázdninám zavítali na pár dní zpět do školky. :-)

Úterý 29. října 2019 - Lada + Richard

Při ranním kroužku si připomínáme včerejší státní svátek. Povídáme si o vzniku republiky, státní vlajce a znaku, a končíme zpěvem hymny.

Po rozcvičce odcházíme na dětské hřiště, kde si nejprve děti hrají samy, pak s Ríšou fotbal, a zakončujeme oblíbenou hrou Rybičky, rybáři jedou.

Po obědě se menší uchylují s Ríšou do jurty a čtou pohádku, předškoláci v domečku pokračují ve vyplňování úkolů ve svých pracovních sešitech.

Pátek 25. října 2019 - Nikča + Lada

Čechy čeká prodloužený víkend kvůli 28. říjnu - dnu, kdy vznikl stát Československo. Povídáme si proto o Čechách, naší vlajce, tvaru na mapě, státních symbolech... a zazpíváme si i hymnu. V lese hledáme lipové lístečky - opravdové i papírové v barvách trikolory, a společně vytváříme na velký papír Lípový strom. Po sladkém obědě nás celkem hodně odchází domů, ale ti co zůstávají, si odpočinou u českých pověstí a poté prozkoumat české mince :-). Zkrátka vlastenecký den.

Čtvrtek 24.října 2019 - Petra+Lada

Ráno i celé dopoledne probíhá zahalené do tajemné mlhy.

Po ranním kruhu se "vyzbrojujeme" lany a vyrážíme na Skalku. Petra má s sebou knížku o stromech, a tak cestou sbíráme listy, a podle knížky určujeme, který list patří k jakému stromu.

Po svačince na Pavoučím mostě se rozdělujeme na dva tábory - ti smělejší vyráží s Petrou vzhůru "terénem", my pohodáři, kteří se nebojíme nějakého toho krůčku navíc, se klikatíme po cestičce :-)

Na Skalce Petra upevňuje lana, a vytváří z nich dvě úžasné houpačky. Kdo se zrovna nehoupe, věnuje se dostavbě a údržbě svých domečků, vytvořených před pár dny, nebo objevuje krásy a taje lesa.

Cestou zpět do školky sbíráme houby a ostružiny, vysvětlujeme si rozdíly mezi jedlými a nejedlými houbami, i rozdíly mezi jedlými a nejedlými lesními plody.

Po obědě si čteme v jurtě pohádku, předškoláci se věnují školní přípravě.

Středa 23.října 2019 - Richard+Katka

Dnešní den je velmi netradiční, je tu s námi Katka, která dnes zaskakuje za Nikču. U ranního kroužku se Katce všichni představíme, aby nás trochu poznala, a povíme si, že dnes přijdou ještě Terka a Kamila, které pro nás mají připravené dramatizační dopoledne.

Ještě se protáhneme a rozhýbeme na rozcvičce, spočítáme u branky, a už jsou tu. V lese s nimi hrajeme různé hry s pohybem, a učíme se hrát různé role. Víme už třeba, jak se předvádí radost, zlost, smutek a další emoce. Také se dozvídáme spoustu zajímavých věcí o Indii, kde Kamila nedávno byla. Ani se nám nechce zpátky do školky, a tak si dnes oběd dáme výjimečně o chvíli později. Rozloučíme se ještě s Terkou a Kamčou, a zbytek dne ve školce již trávíme jako obvykle - u pohádky, nebo při školní přípravě. U odpoledního kroužku si opakujeme, co jsme zažili a říkáme si, co se nám líbilo nejvíc.

Úterý 22.října 2019 - Richard+Lada

Další krásný podzimní den :-)

Hned po ranním kroužku zahajujeme netradiční rozcvičku - pokračujeme přesunem naštípaného dřeva za jurtou do dřevníku. Záhy ho máme plně zaplněný polínky, přitom se vyřádíme na kolečku, proběhneme, a hlavně - zima už nás nemůže zaskočit! :-)

Odměnili jsme se procházkou na Skalku, kde jsme si hráli a stavěli domečky z větví. Tobík objevil příbytek červů, kde se jich hemžily snad stovky! Chvíli jsme je pozorovali, až nám ze všeho toho hemžení začal přecházet zrak. Při zpáteční cestě jsme sbírali ostružiny a potkali dalšího dřevorubce, který se snažil rozřezat pokácený strom. Jenže se mu v kmeni vzpříčila pila, takže z očekávané podívané nebylo nakonec nic :-( A tak jsme pokračovali zpátky do školky na oběd.

Při odpočinku v jurtě Ríša pokračoval v četbě dalších Mauglího dobrodružství, zatímco předškoláci se s Ladou v domečku usilovně věnovali plněním svých úkolů.

Před odpoledním kroužkem jsme si hráli na zahradě. Sluníčko nás pěkně hřálo, a tak jsme se věnovali vytvářením různých staveb na pískovišti, houpali se, šplhali, po čem to jen trochu šlo, a honili se.

A těch zajíců, co jsme za celý den pochytali! Kdybychom je všechny stáhli z kůže, bylo by na guláš pro celý Mníšek i s přilehlým okolím!!! :-) :-) :-)

Pondělí 21.října 2019 - Richard+Lada

U ranního kruhu si povídáme o barvách podzimu a hlavně o stromech. Vyjmenujeme si jaké známe. Do rozcvičky zapojíme také hromadu dřeva, kterou nám dovezli na topení, a tak se dřevník krásně plní. Po rozcvičce vyrážíme do lesa, kde koukáme na stromy a učíme se je od sebe rozeznávat. Štěstí nám přeje, a tak v lese narazíme na pana dřevorubce, který nám ukáže, jak se kácí stromy motorovou pilou, a také nám poví, co znamenají značky, které si dřevorubci kreslí křídou na stromy. Po obědě si čteme pohádku o Mauglím, a s předškoláky pracujeme v sešitech.

Čtvrtek 17. října 2019 - Nikča + Inna

V ranním kruhu probíráme zvířata, která se připravují k zimnímu spánku. Ukazujeme si jejich obrázky v knížce. Pak se rozhodujeme zkontrolovat stav jámového domku a pokračovat ve stavbě, aby byl na zimu co nejútulnější. Mezitím si nové dvojice patronů a nováčků stačí vyrobit také odznaky na batohy. Odpoledne zpíváme písničky s kytarou, hrajeme oblíbenou hru na sochy s hudbou a kromě vlastních obrázků kreslíme cedulky na finální várku marmelády na Knoflíkový trh. :-)

Středa 16. října 2019 - Nikča + Richard

Den naruby. Dopoledne trávíme na zahradě a v jurtě, protože zpracováváme bedly nasbírané včera. Obalujeme je jako řízky a na kamnech v jurtě smažíme... až na to, že než se kamna vyhřejí na správnou smaživou teplotu, chvíli to trvá, a tak mezitím zpíváme písničky o ježcích a medvíďatech, vyrábíme cedulky na marmelády (je to proces :-)) a hrajeme si. Bedly si nakonec dáme spolu s obědem, jako malou přílohu. A po obědě, odpočinku a předškolní přípravě vyrážíme na lesní hřiště, kde volnou hru zakončíme odpoledním kroužkem, načež je čas se vrátit zpět do školky...

Úterý 15. října 2019 - Richard + Lada

Počasí nám stále ještě přeje, a tak vyrážíme do lesa na listy, kaštany a šípky, abychom si z nich mohli odpoledne vyrobit skřítky. Podél lesa roste spousta Bedel, a tak je nadšeně sbíráme do jednoho z kyblíků, co jsme si vzali na kaštany. Práce nám jde rychle od ruky, a tak se rozhodneme, že se zastavíme na Dračím hřišti, a chvíli si pohrajeme. Po obědě odpočíváme u pohádky "Malá mořská víla" a předškoláci pracují v sešitech. Na odpoledním kroužku ještě proběhne pasování patronů pro zbylé nováčky.

Pátek 11. října 2019 - Nikča + Lada

Kdoulovou marmeládu dokončil Richard a my ji už dnes máme ve školce připravenou k ozdobení. Dopoledne vyrážíme nasbírat ten správný materiál - pěkné spadané listy a plody, které barví. U ranního kroužku si odhlasujeme směr rybník a zámek. Na zámecké zahradě se zastavíme u pomníčku věnovanému Karlu Gottovi, u nějž se zastavují lidé a přinášejí růže či svíčky. Ladě ukazujeme i zámecké nádvoří, protože ho ještě neviděla, a máme štěstí na výstavu panenek, a ne ledajakých. Představují totiž osobnosti z historie s odpovídajícími ručně šitými šaty. Můžeme si jednu vybrat a podržet ji v ruce, zatímco se s nimi vyfotíme. Po obědě nás zbude polovina, ale o to více si užijeme výrobu plátýnek na marmelády a zejména oslavu Fandových pátých narozenin. :-)

Středa 9. října 2019 - Richard + Nikča

Výroba marmelády č. 2 - Kdoulové z kdoulí, které jsme v pátek otrhali na Hančině zahradě. Dnes jdeme nejprve nakoupit ingredience: pektin, kyselinu citronovou, cukr, citronovou kůru... A hned po obědě předškoláci začínají kdoule krájet na malé kousky, aby se stihly na jurtových kamnech povařit a pasírováním zbavit slupek. Po konci pohádky menší děti pomáhají také, a to i s výrobou cedulek na sklenice. Bohužel nám kdoule nechtějí moc měknout, a tak se závěr výroby ve školce už nestihne...

Úterý 8. října 2019 - Richard + Lada

U ranního kroužku probíráme roční období, podzim a podzimní měsíce. Pak si zacvičíme, a naučíme se od Lady "Myšku tanečnici." Potom vyrážíme na lesní hřiště. Po cestě si dáváme svačinu na paloučku, kam chodíme dělat lanové překážky. Také nacházíme past na Kůrovce, kterou sem dali lesníci. Ukážeme si tedy jak past funguje, jak kůrovec vypadá, a řekneme si co dělá. Na lesním hřišti nás ale velmi záhy překvapí intenzita plánované "přeháňky," a tak se rozhodneme vrátit do jurty. Před obědem stavíme z kostek farmu, město a silnice pro auta. Odpoledne je vyhlášena soutěž o největšího spáče, (tedy, kdo první usne) které se dnes výjimečně účastní i předškoláci. S přehledem vyhrává Pepík, a od odpoledního kroužku si tak může odnést skleničku špendlíkové marmelády.

Pondělí 7. října 2019 - Richard + Lada

Přesto, že krásně svítí sluníčko, je ráno veliká zima, a tak se u ranního kroužku zahříváme v jurtě u kamen. Máme mezi sebou novou tvář, průvodkyni Ladu. Všichni se jí jak se patří představíme, a povíme si co kdo z nás rád dělá. Sluníčko venku už zemi trochu zahřálo, tak se i my zahřejeme rozcvičkou,(naučili jsme se nové říkadlo Had leze z díry) a vyrážíme na Skalku, abychom Ladě ukázali, jak je v Mníšku krásně. Tobík se zmínil, že by chtěl být průvodce, pro dnešek ale máme plný stav ;) tak souhlasil alespoň s funkcí navigátora, a bezchybně nás dovedl k pavoučímu mostu, kde jsme si dali svačinu. Po svačině jsme už jen vyšlápli kopec, a mohli se podívat na sluníčkem osvícený Mníšek, který navíc hraje všemi barvami podzimu. Ještě jedno překvapení nás tu čekalo. Byl to Honzíkův tatínek, který stejně jako my využil krásný den, a vyrazil na kolo. Ještě jsme si zahráli nějaké pohybové hry (nejoblíbenější je mrazík) a vylezli na povalený strom, pak už byl ale čas vrátit se na oběd. Po obědě odpočíváme u pohádky, a předškoláci pracují v sešitech.

Pátek 4. října 2019 - Inna + Nikča

Kdoulový den. Kdouli ochutnáváme a zkoumáme u ranního kroužku a následně se vydáváme poměrně dlouhou cestou za jejím zdrojem - kdoulovcem - na zahradu k Hance, jedné ze zakladatelek Sedmikvítku, která nás pozvala, abychom je nasbírali a zpracovali. Nadšeni úspěchem špendlíkovo-ostružinové marmelády jsme hned souhlasili. :-) Na zahradě jsou kromě onoho kyselého ovoce také prima prolézačky a trampolína. Poprvé s námi tráví den Marína, Bruno a Zuna, kteří stejně jako ostatní cestu téměř na druhou stranu Mníšku zvládnou s přehledem, a to i když má každý v batohu kdouli jako závaží. 

Odpoledne připravují předškoláci o přípravě kavárnu, kterou nazývají "Sedmikvítkův pohár" a do níž menší děti po odpočinku připraví kdoulový čaj a nakrájí kdoulové plátky. Při průzkumu spokojenosti zákazníků kavárny nás zastihnou první rodiče...

Čtvrtek 3. října 2019 - Péťa + Inna

Počasí pokračuje v duchu rozmarného podzimu a my po ranním plánování vyrážíme za pochutinami do dnešního oběda. Vaříme si totiž sami. Na ohni. V kotlíku. V té době ještě netušíme, že budeme mít nakonec obědy dva, neb mám ho doveze i Bionea. Obchod zvládáme s elegancí (slona v porcelánu) :) a do kotlíku tak může putovat řepa, dýně, batát, cibule, česnek, rajčata, brambory, mrkev dýňová&sezamová semínka a navrch balkánský sýr.

Středa 2. října 2019 - Nikča + Richard

V kroužku se bavíme o aktuálním i uplynulém měsíci, učíme se podzimní anglickou písničku. Pak se vydáváme vzhůru do kopce až na vyasfaltovanou hřebenovku. Nahoře v lese se zastavujeme na svačinu v pěkném krmelci, v němž se dá snad i přespat. Nacházíme také pěkné hřiby. Po dlouhé dopolední vycházce trávíme odpoledne převážně v jurtě. Slavíme totiž oslavu Maxíkových narozenin, během níž se spustil vydatný déšť, takže nás dnes rodiče výjimečně vyzvedávají uvnitř.

Pátek 27. září 2019 - Nikča + Zuzka

Místo zaskakující Inny zaskakuje Zuzka, jinak naše hlavní mailová komunikátorka. :-) U ranního kruhu posloucháme příběh o sv. Václavovi a také Svatováclavský chorál. V lese dvojice patronů a nováčků vyrábějí rytířské štíty se znakem orlice, které si mohou dozdobit i odpoledne - nebo si vybarvit Václava na omalovánkách. Poprvé letošní školní rok si také pochutnáváme na sladkém obědě, který bývá v nabídce pátečním menu, a jako obvykle jdou palačinky s domácí marmeládou na dračku.

Čtvrtek 26. září 2019 - Inna a Peťa

Máme speciální návštěvu z dalekého Švýcarska. Martin (náš bývalý průvodce) k nám zase po půl roce zavítal. Byl to prima slunečný den. Vyšlápli jsme na Skalku cestou i necestou, hráli si s lany a objevovali přírodu. Užíváme si obědy venku, dokud to jde. Předškoláci pak z nasbíraného listí, které už hraje barvami, tvořili a domalovávali jejich tvary. Martin nám vyčistil píštalku a teď zase pěkně hraje.

Středa 25. září 2019 - Nikča + Richard

Hned po příchodu do jurty se připojujeme ke zpěvu a hraní písničky, která se váže k podzimnímu období - Ježci. Lehce prší, na ranní kroužek a rozcvičku jsme ještě venku, ale sílící déšť nás zažene do jurty na svačinu. Ven k zámku jdeme vybaveni pláštěnkami. Hrajeme v zámeckém parčíku mimo jiné hru Meč a štít, což jsou i atributy sv. Václava, o němž si povídáme vzhledem k jeho blížícímu se svátku. Při odchodu nacházíme krásně zbarvené javorové listy, ze kterých vytváříme odpoledne ježčí obrázky.

Středa 18. září 2019 - Nikča + Richard

Cukr, pektin, gelfix, kyselina citronová, vyvařené sklenice... v ranním kruhu se dozvídáme, co je potřeba k výrobě marmelády, protože do ní se dnes pustíme. Vyzbrojeni kyblíčky trháme na cestě pod Skalkou ostružiny, ale z nich samotných bychom dost sladké pochoutky nevyrobili. Naštěstí Ríša ví, kde najít bohatý zdroj špendlíků, a tak odnášíme do jurty kyblíky plné. Už před obědem dáváme plody vařit, abychom směs odpoledne zbavili pecek a slupek. Pasírování nám jde krásně, jen to vaření v kotlíku jde pomalu. Sklenice marmeládou naplňujeme, až když přicházejí rodiče. Ale i tak někteří ještě horkou dobrotu odnášíme domů. Je totiž zvláštní, začarovaná přáními vyřčenými v odpoledním kroužku. Poznáte, až ochutnáte ;-).

Pátek 13. září 2019 - Nikča + Inna

U ranního kruhu zkoumáme gramofonovou desku. Mnozí ji vidíme poprvé a přemýšlíme, k čemu se to vůbec používá. A i když je původně na hudbu, my ji použijeme k něčemu úplně jinému. Ale to až odpoledne. Mezitím pobudeme chvíli v lese, kam tentokrát bereme i pilky a kladivo, abychom pokračovali ve stavbě jámového domku, kterou jsme započali ve středu. Do jurty se vracíme zvířecí pěšinkou členitým terénem, u něhož musíme projevit šikovnost i trpělivost. :-) Po obědě zůstávají ve školce pouze 4 děti s Nikčou. Po pohádce je čas na ráno zmiňovanou desku - a tu využíváme jako základ pro společně vyrobené hodiny, které rozzáří jurtu jako sluníčko!

Čtvrtek 12. září 2019 - Peťa a Inna

Tak jsme se konečně sešly ve čtvrteční kompletní sestavě a vyrážíme do skal, dokud je pěkné počasí. Jako doprovod je s námi Linda a Pepík, takže se nemusíme bát, když se děti vzdálí na pískoviště nebo na houpačku. Celé dopoledne lezeme a překonáváme své hranice a když nám přivezou oběd, tak se na něj hladově vrháme. Pohádka je pod stromy mezi Slepou stezkou a na závěr ještě výprava na krásnou vyhlídku s překonáváním lezeckého terénu.

Středa 11.září 2019 - Nikča + Richard

Počasí nám přeje, a tak hned po ranním kroužku vyrážíme do lesa. Na tajném místě nedaleko Skalky máme totiž postavený domeček v jámě ;) Tedy, měli jsme. Dřevorubcům, kteří nejspíš v blízkosti nedávno pracovali, spadl na střechu domečku kmen a probořil ji.

Nasvačili jsme se na uklidněnou, a hned potom se rozhodli, že kousek dál postavíme nový jámový domeček. Práce nám šla pěkně od ruky, a někteří se dokonce rozhodli nakreslit plán nového domečku. Takový domeček se ale nedá stihnout za den. Příště vezmeme i nějaké nástroje :) Po cestě na oběd čistíme les, a objevíme pár zajímavých věcí, jako je stará kramle, asi ještě z období důlní těžby, a polotovar k výrobě pet lahví (jestlipak víte, k čemu kramle slouží, a jak takový polotovar vypadá?). Odpoledne s předškoláky vypracováváme úlohy v pracovních sešitech, a všem to jde krásně od ruky. Ostatní v jurtě odpočívají a poslouchají bajky.

Úterý 10. září 2019 - Peťa a Richard

Dneska se hned po ranním kroužku vypravujeme do lesa stavět nízké lanové překážky. Pro některé děti, i pro Ríšu, je to úplně nové, některé už jsou zdatní překážkáři. Přecházíme také po slacklině a trénujeme rovnováhu. Taky věšíme oblíbenou houpačku z lan. Z fotek uvidíte víc. :-)

Pondělí 9.září 2019 - Nikča + Richard

Opět nám vychází na počátek týdne deštivé počasí. V lese proto hledáme vhodné úkryty, z nichž se solidně jeví most na cestě ke Skalce, u něhož se nasvačíme, a poblíž Skalky malá osada s domečky z větví, která tu zůstala po letním příměstském táboru. Některé domečky opravujeme, chvíli si na místě hrajeme, než je čas vrátit se na oběd. V té době také začíná pořádně pršet, takže je dobře, že včas stihneme dorazit do jurty. Po obědě předškoláci vymýšlejí návrh hodin, které se chystáme společně vytvořit, a své nápady ostatním představují v odpoledním kroužku.

Čtvrtek 5. září 2019 - Peťa a Monika

Některé děti si ještě nepamatují jména, tak si v ranním kruhu házíme míčkem. Kdo hodí, řekne jméno toho, komu hází. Výprava je dnes k Zadnímu rybníku, kde malujeme voskovkami a vodovkami. Den je krásný, nové děti občas potřebují své patrony a ti se své důležité role zhostili skvěle. Ale jak řekl Tobík Sebíkovi: Nebudu za tebe dělat všechno. O tom to opravdu není. Při odpočinku a dlouhé pohádce usíná většina dětí, předškoláci pracují venku a odpoledne jako vždycky zbude čas na volné hraní.

Středa 4. září 2019 - Nikča + Richard

Pomalu navykáme na školkový režim, zejména nováčkům se daří a dva, kteří s námi dnes jsou, zůstávají celý den. Vydáváme se k hnízdům, školkovým stavbám z větví, u nichž vyrábíme patronské odznaky na batůžky - stejný odznak z filcu má patron a jeho nováček. Odpoledne u kroužku završuje pouto patronská přísaha a pasování dozdobenou holí. Mezitím stihneme změřit hloubku pískoviště, nasbírat ostružiny, odpočívat u pohádky či se v případě předškoláků připravovat do školy.

Úterý 3. září 2019 - Peťa a Ríša

Sluníčko se na nás dneska směje a my se po ranním seznamovacím kruhu a rozcvičce vypravujeme s lany na Skalku. Svačíme u Pavoučího mostu a odsud se rozdělujeme na partu horolezců a partu stezkochodců. Děti, i ty nejmenší, výšlap zvládají parádně. Na Skalce natahujeme lana na houpačky, na šplhání a taky hrajeme hru na paměť, Kimovku. Po obědě navrhujeme pohádku všem, ale předškoláci už jsou tak natěšení na přípravu, tak s nimi jdeme pracovat a mají obdivuhodnou výdrž.

Pondělí 2. září 2019 - Nikča + Richard

První školkový i školní den se neobejde bez deště, a tak nás kromě průvodců v jurtě vítá i kapkový orchestr :-). Seznamujeme se s novými kamarády, prostředím i základními pravidly Sedmikvítku. Na lesním hřišti stavíme (či boříme) domečky pro skřítky, hrajeme fotbal a hru na zapamatování jmen, nacházíme i pár hub a vhodnou větev pro výrobu hole na pasování patronů - dětí, které do školky chodily už minulý rok a které se nyní ujmou nováčků. Ti jsou dnes moc stateční a naprostá většina (půl)den bez rodičů hravě zvládne. Odpoledne si pořádně odpočineme u pohádky o Človíčkovi a stačíme také vyzdobit pasovací hůl.


Školní rok 2018/2019

Čtvrtek 27. června 2019 - Peťa a Inna

Vedro k padnutí, tak po domluvě s Magdou míříme k nim na zahradu, kde se celé dopoledne můžeme koupat v jezírku. Děti byly štěstím bez sebe a jsme za tuto možnost moc vděční. Odpolední čas trávíme schovaní v lese, kde si mladší děti čtou z knížky a ti starší hrajou ručně vyráběné Člověče nezlob se. 

Pátek 21. června 2019 - Nikča + Monika

Letní slunovrat je zde, nastává astronomické léto a v ranním kroužku trochu netradičně místo mluvení kreslíme - snažíme se zachytit nějaké přání, které bychom chtěli, aby se přes léto vyplnilo. Pak vyrážíme do školkové lesní svatyně, v níž nejprve opravujeme kamenné spirály a ohniště, v němž rozděláváme oheň. Ve spirále zahajujeme sluneční rituál, k němuž skládáme zaříkávadlo, aby se nám přání vyplnilo, ale také aby sluníčko neztrácelo svou sílu, i když se už noc začíná prodlužovat. Obrázky přání poté spalujeme v ohni. Odpoledne přichází na řadu oslava narozenin Matyáška, jejíž zlatý hřeb je krásný a chutný dortík domácí výroby. :-)

Středa 19. června 2019 - Veru + Nikča

Dobrý den, vítejte v naší restauraci Lesní. Můžeme Vám nabídnout ovocný džus? K hlavnímu chodu se podávají tortilly s libovolnou náplní složenou ze salsy, pesta, zeleniny, fazolí, tofu, salátu, slunečnicových semínek či oliv... Výběr je na Vás. Je libo jako dezert ovocný salátek? Veškeré suroviny poctivě dotažené na vozíku, nakrájené a připravené dětmi a velmi chutné! Poté, co se nadlábnete, čeká Vás siestový program "Odpočívání na dece s pohádkou".

Při návratu z lesa nás zastihla lehká bouřka a v tom horku nás hezky osvěžila a trochu nám umyla nádobí. Přežili jsme všichni bez úhony, i když se Honzík chvíli vážně bál, že promokneme až na kost :-)

Pondělí 17. června (ve školce Olda + Gabča, průvodci předškoláků Peťa a Inna)

Dneska nás čeká velmi speciální den, a to slavnost pasování školáků a předškoláků. Olda s Gabčou ve školce s menšími dětmi připravují všechno potřebné na slavnost a Inna s Peťou doprovází letos docela velkou partu budoucích školáků. Sraz je v 9 h. na řevnickém náměstí, kde si v ranním kruhu povíme, co nás čeká. Seznamujeme se s mapou, kde hledáme trasu do lesní školky. První úkol je tedy jasný, dostat se do školky do 14.30. No, máme co dělat. Druhým úkolem je obstarat si oběd. Cesta přes Brdy je poměrně náročná, ale děti jsou ze školky zvyklé chodit, tak ji zvládají parádně. Počasí je taky příjemné. Děti mají z cesty přinést nějaký poklad, něco, co jim při cestě cvrnkne do nosu a zaujme je. Míjíme lesní divadlo, kde zrovna nacvičují děti nějaké představení. Nad divadlem je postavený nový lesní bufet s tajnými dveřmi. U potůčku se chvíli zdržíme a pak už musíme pokračovat na Babku, kde je plánovaný oběd. Dalším úkolem je rozdělat oheň v jeskyni a oběd si upéct. Správně umounění pokračujeme dál směr Skalka, kde nás čeká vidina zmrzliny. Bohužel je kiosek zavřený, tak uděláme společnou fotku a protože je ještě chvilka času, pohrajeme si na lesním hřišti. No a jak to bylo dál? To už většina z vás ví. Ve školce nás uvítali děti, průvodci i rodiče a naši předškoláci byli slavnostně pasováni na školáky. A taky na sebe byli patřičně hrdí. Bylo na co! Přechodový rituál se pro ně určitě stal nezapomenutelným zážitkem. 

Pátek 14. června 2019 - Nikča + Bára

V neděli, třetí červnovou, je den otců, a tak se do lesa vydáváme k hnízdům, abychom si tam nejen pohráli a opravili jedno polorozpadnuté hnízdo, ale také abychom pro tatínky vytvořili něco pěkného. Nikča s Bárou stříhají šablony kravat, které ale vypadají také jako raketa, strom, ryba... na jedné straně je můžeme vybarvit dle vlastní fantazie. Na druhou průvodkyně zapisují takové malé interview o tatíncích. Pokud si ho přečtou, možná budou překvapení. :-)

Středa 12. června 2019 - Nikča + Veru

Spolu s našimi obvyklými průvodkyněmi s námi stráví dopoledne i dvě potenciálně nové, Renata a Lada, které se přišly podívat, jak to u nás ve školce funguje a připravily si pro nás pár aktivit. V lese nás však hlavně čeká kadeřnictví! Chtěl by někdo zastřihnout konečky? Nebo vytvořit úplně nový účes? Nebo třeba jen masáž hlavy? Dnes je to možné a oproti prvotnímu ostychu je nakonec zájem veliký. Odpoledne předškoláci dokončují práce na tkacích stavech a pro odreagování hrají Člověče, nezlob se, zatímco malí odpočívají v jurtě, v níž je dnes výjimečně o něco příjemněji než venku.

Pondělí 10. června 2019 - Olda + Gabča

Dnešní den se nesl ve znamení lásky. Láska je magické slůvko, které může každý vnímat trošku jinak. A o různých podobách lásky, jsme si dnes povídali. V ranním kruhu jsme mezi sebou přivítali Elišku, která se k nám přišla podívat, a možná se přidá od září k týmu našich průvodců. Poslali jsme si provázek přátelství, ze kterého si každý, kdo chtěl, mohl ustřihnout a omotat kolem zápěstí. Cestou do lesa jsme si natrhali svatební kvítí. V lese, v kruhu z šišek, si přáli mít svatbu Toník s Marjánkou a Jirka s kamarádkou Verunkou (ta však s námi byla jen na obrázku). Po obřadu jsme všichni společně poskládali srdce přátelství z toho, co jsme našli v lese. Odpoledne bylo velké horko a tak jsme si napustili do bazénku vodu a v kruhu a.... při kruhu se osvěžili. Dokonce i skřítek Šípek si zaplaval, v lodičce. A také jsme každý slupnul červenou, sladkou jahodu

Pátek 7. června 2019 - Nikča + Lenka

Po včerejším výletu za včelkami si připomínáme, proč jsou pro přírodu i lidi tak důležité, jaké mají ve svém společenství role a co vše stihnou za život obstarat dělnice. Hrajeme včelí molekuly, a v lese u hnízd také hru, v níž šplháme po včelím společenském žebříčku. Stihneme ještě rozebrat střechu jednoho hnízda, které se dost sesunulo do strany, a pak už je čas oběda. Dopoledne s námi tráví Lenka (ze školky Fabiánek) s pejskem Tašim, ale odpoledne s námi zůstává jen Nikča. Chceme se pokusit ji přeprat a zavřít v kadibudce, ale bohužel - ani posilnění buchtičkami se šodó nezafunguje a nepřemůžeme ji. Tak snad příště... :-D

Čtvrtek 6. června - Peťa a Nikča

Na dnešní den máme domluvenou návštěvu u Esterky a Sáry. Jejich táta Ondra chová včelky a nás by moc zajímalo, jak to u nich (v úlech) žije a vypadá. Jedeme autobusy do Malé Hraštice, Suří bydlí kousek od zastávky a od vrat na nás už mává mamka Katka. Před exkurzí máme možnost prohlédnout si krásnou zahradu a pohrát si na hřišťátku. Pak se nás ujme Ondra, dětem rozdá pracovní listy o včelách, které všem připravili a začne povídat. Potom uděláme menší skupinky a Ondra nás vezme k úlům. Je moc zajímavé vidět, jak včely bydlí a jak vyrábějí med. I když jsme nezahlédli královnu, bylo to super. Hřebem dopoledne byla ochutnávka včelí plástve s medem a závěrem domácí zmrzlina od Kačky. Moc děkujeme za krásný den i skvělou péči. :-) 

Středa 5. června 2019 - Veru + Nikča

Veru přináší poznávací karty na lišejníky, hmyz a krásnou lupu, s níž půjde objevování detailů na přírodninách samo. Zaměřit se chceme hlavně na lišejníky, jejichž vzorky po cestě také nasbíráme. Průzkum nás zavede až na Skalku a když už jsme tam, zkontrolujeme stav tamější studánky, protože nás zanedlouho čeká slavnost otevření studánek. Poté se vydáváme "kozí stezkou" zpět na oběd, odpolední cachtání v minibazénku a vytváření lišejníkového vodovkového obrazu.

Pátek 31. května 2019 - Nikča + Hanka

Protože zítra slaví mezinárodně svůj den všechny děti, ale je to zrovna sobota, ve školce si mohou k tomu svátku přát něco již dnes. Třeba jaké hry si zahrát, co vyrobit... zkrátka co chtějí ve školce zažít. Nikča nápady v ranním kroužku zapisuje a vybíráme z nich ty nejlepší pro většinu. Zahrajeme si tak vybíjenou, fotbal, mrazíka, strávíme chvilku na lesním hřišti a odpoledne vyrábíme květinové či autové náramky. K vrcholu spokojenosti přispěje i Bionea svými skvělými palačinkami a lízátky. :-)

Čtvrtek 30. května 2019 - Peťa + Hanka

Dnes nás čeká poslední dramatické dopoledne s Terkou, která si pro nás připravila nové hry a divadlo v lese. Počasí je ráno trochu chladné, tak se potřebujeme pořádně zahřát pohybem. Hrajeme vylepšenou verzi voda, láva, hrajeme zvířecí divadlo a na závěr se z nás stanou samurajové a mečem (klackem) přesekáváme meloun. Ten si jako správnou kořist odneseme do školky a odpoledne si na něm pěkně smlsneme. Taky jsme našli obrovského hřiba Kováře. Tak si ho s předškoláky nakrájíme a nasušíme, a příště si můžeme uvařit bramboračku.

Úterý 28. května 2019 - Veru + Nikča

Předpověď hlásí silný déšť po celý den, proto se raději vydáváme do lesa hledat přístřešky a úkryty, která možná využívá i lesní zvěř. Najdeme krásný dřevěný seník, do nějž se všichni zavřeme a posloucháme příběhy o zvířátkách, které nám vypráví Nikča s Veru. Do jurty se vracíme krásnou a dosud neprobádanou cestou s moudrými vzkazy na stromech jako je např. "les není fabrika" a "strom není stroj"... Vydatný déšť začne až během oběda, kdy už jsme schovaní v jurtě a posloucháme pohádku, zpíváme a hrajeme na sochy a živé zvířecí pexeso...

Pátek 24. května 2019 - Nikča + Monika

Zdá se, že dnes ve školce bude více dospělých než dětí. Přicházejí totiž zájemci na další školní rok, aby se podívali, jak v Sedmikvítku probíhá den - tedy alespoň dopoledne. Je nás tolik, že to u branky téměř ani nedokážeme spočítat. Proto se raději nevydáváme daleko a bereme návštěvu na naše oblíbené lesní hřiště, kde nejprve využijeme jejich sílu při stavbě přístřešku. Poté se měníme ve zvířata pomocí barev na obličej a hrajeme hru Mámo, táto, v komoře je... hodně zvířat. :-) Odpoledne, kdy už jsme ve školce v obvyklé sestavě, malujeme zvířecí rodinky a předškoláci zkouší i naslepo.

Čtvrtek 23. května 2019 - Peťa a Inna

Peťa na dnešek domluvila hravou besedu na téma Odpady, kterou si pro děti připravila její sestřenice Nela s kamarádkou. Ranní kruh proto věnujeme tématu o ochraně přírody. Bereme pytle a vypravujeme se uklízet okolí rybníka. Navzdory tomu, že jsme tam před pár týdny v rámci akce Ukliďme Česko důkladně uklízeli, tak jsme nasbírali 3 pytle odpadků! Nebojte, děti měly rukavice a na nic závadného jsme nesahaly. Na odpolední besedu jsme ještě přizvali školáky z Lipky a bylo to moc zajímavé. Kromě krátkého povídání si holky pro děti připravily několik her na téma recyklace. To děti bavilo.

Středa 22. května 2019 - Veru a Inna

Dnes jsme putovali brdskými lesy až k Jezírku, k osadě El Paso. Je to tam nádherné, i les je tam úplně jiný. Innu napadlo, že by tam byla krásná škola, tak jsme ji začali plánovat a s předškoláky jsme tu vysněnou školu po obědě malovali. Skvělý den!

Středa 15. května 2019 - Nikča + Monika

Dnes je mezinárodní den rodiny. Bavíme se, co pro nás rodina znamená, kdo všechno do ní podle nás patří... Různé rodinné role si zkoušíme ve hře na ptačí rodinky a hlídací orli, u které se pořádně naběháme. Po obědě své rodiny malujeme, a to začarovaná mocným kouzelníkem v různá zvířata (oblíbení jsou pavoučci :-)). Postavíme i pár rodinných domečků, než odejdeme domů.

Pondělí 13. května 2019 - Olda + Gabča

V ranním kruhu si povídáme o rodině a o tom, co nám doma přebývá a co chybí. V lese u hnízd jsme si každý vyrobili postavičky svých nejbližších. Namalovali jsme je na papír, vystřihli a nalepili na špejle a klacíky. Po obědě a odpočinkové pohádce jsme si všichni společně zahráli divadlo a představili své milované. Nejupovídanější a nejzvědavější ze všech byl Oldův tatínek. S Gabčou jsme si také během dne povídali o mamince. Třeba o tom, co má k jídlu nejraději. Také rádi zpíváme..... krásnou písničku : "Duj větře duj...."

Pátek 10. května 2019 - Nikča + Monika

Druhou květnovou neděli slaví svůj den všechny maminky a my jim dnes k tomu svátku něco vyrobíme a složíme básničku a písničku. Nejprve si říkáme, co na maminkách máme rádi a obdivujeme. Skládání budou mít za úkol předškoláci spolu se školákem Honzíkem, který tu také dnes výjimečně je. A že si u toho vymýšlení užijeme i legraci! Je totiž hned jasné, že u maminek oceňujeme zejména jejich kuchařské umění a málem se nám podařilo složit "Ódu na dobroty". :-D K písni zkoušíme i tančit. Toník nás učí cha-chu, kterou trénuje na tanečním kroužku, a také folklorní tanec "Zuzanu".

Odpoledne malujeme mamkám obrázky a píšeme přáníčka. Snad je potěší. Uvádím také naše díla z dopolední hodinky poezie: :-)

Báseň pro maminku

Máma vstala z postele,

už zase cukr mele.

Cukr, cukr, cukřík mele

na dorty se vždycky směje.

Peče, vaří, smaží skvěle!

Do dortu vždy dává piškot

a na vršek polevu,

maminka se tomu směje

a přidá i malinu.

Hraje si s námi lá, lá, lá,

vždyť je to zábava!

Když je večer, jdeme spát

mamka nám jde zazpívat.

Řekne nám: "Děti, dobrou noc.

Spinkejte dětičky celou noc!"

Písnička mami tanyny

1. Mamka vaří v hrnečku

pro miminko kašičku.

K tomu šije oblečky

pro děťátko od kašičky.

Ref.: Tanyny, tanyny, ham, ham, ham

už jsme napapaný, mňam, mňam, mňam!

2. Děti, půjdeme si hrát?

Jo, mami, jen se jdem vyčůrat!

Budeme pak skákat

a nahlas hulákat!

Ref.: Tanyny, tanyny, hop, hop, hop

brzy se pod námi prolomí strop! 

Úterý 7. května 2019 - Veru + Nikča

Po včerejších vyslaných amorových šípech lásky pokračujeme povídáním o tom, koho máme rádi a jak se dá láska vyjádřit. Protože je měsíc květen, plánujeme natrhat kytici. Jdeme na Skalku a po cestě tam i na ní nacházíme spoustu květin, které do ní můžeme zakomponovat. Někteří pojímají kytice v lesním stylu, tedy z větévek a šišek, jiní soutěží o titul kytice nejvyšší. Po příchodu zpět do školky je však dáváme hned do vody, aby vydržely do odpoledne. Předškoláci také po obědě kontrolují stavy svých tkacích stavů a tvoří herbář, jehož základ zhruba 10 vylisovaných rostlin je téměř hotový.

Pátek 3. května 2019 - Nikča + Inna

Prší, prší, jen se leje, za koníčky pojedeme... v Mníšku je sice déšť celkem vydatný, ale na Jílovišti, kde vystupujeme, jsou jen mraky. Scházíme k pastvinám s koňskými výběhy, kde se nejprve nasvačíme a poté se seznámíme s Kelly, se kterou se projdeme a povozíme se na ní. Nejdřív je ale potřeba ji vyčistit, nasedlat... Nikča nám ukazuje, co vše je potřeba a jak se máme u koní chovat. Během procházky lesem se vystřídáme v sedle všichni, kteří chtějí a nakonec se sveze i Inna. Pak už je čas jet do jurty na oběd a na oslavu narozenin Honzíka a Esterky, kteří chtějí trůnit společně jako král a královna, a tak mají i společný narozeninový rituál, který se vydaří moc hezky. :-)

Čtvrtek 2. května 2019 - Peťa + Inna + Zuzka + Martin

Ještě před deštěm a pořádným ochlazením stíháme jedno jarní lezení v našich oblíbených Černolicích. Jo, a jedna zajímavost. Víte, že Fabiánova žena utekla před zlou čarodějnicí právě do Černolických skal? A že tam nahoře na jedné ze tří věží dosud leží? Stačí se pozorně dívat... :-)

No, a zpátky k deníku. Na skály nás dnes doprovází Zuzka s malým Ondrou. Taky Míša po dlouhé době je s námi ve čtvrtek. Se Zuzkou si ráno zacvičíme jógu, pozdravíme sluníčko a jde se lézt. Den probíhá jako obvykle. Ale něco mimořádného se přece jen děje. Z dalekého Švýcarska k nám zavítal náš bývalý průvodce Martin, aby s námi strávil den na skalách. A je to moc prima, jsme rádi, že tu s námi je. Martin vypráví o Švýcarsku, a o tom, jak pracuje také v lesní školce, jen s menšími dětmi. S Martinem se ještě vydáváme na krátkou výpravu na vyhlídku a do lesa. Děti se vrací celé zmalované od vlaštovičníku.

Pátek 26. dubna 2019 - Veru + Nikča

Poprvé v letošním roce jedeme do knihovny, a to do Městské knihovny Dobříš, kde se nás ujme paní knihovnice Romana. Stáváme se detektivy, kteří propátrají a prošetří téměř každý kout, knihu ale objeví i další věci, které se v knihovně dají použít nebo půjčit a o nichž moc lidí neví - třeba různé stolní hry, audioknihy a CD, počítače... v dětském oddělení je dokonce malý hrad a klavír! Zaujme nás také interiér a výzdoba, například tapety na stropě ze stránek z knih a map. Líbí se nám tam moc, a odcházíme na poslední chvíli, abychom stihli autobus na pozdní oběd. Ke kratšímu odpočinku si čteme půjčenou knihu o špačkovi Kamilovi, který měl místo létání nade vše rád knížky. :-)

Čtvrtek 25. dubna 2019 - Veru a Péťa

Luční den - malujeme květinami, vyrábíme náramky a květové kelímky. Po obědě cvičíme mindfulness s Maťkovými plyšáky, tibetskou mísou a sušenými fíky. Dokončujeme mandalu ze včera. Je krásně!

Středa 24. dubna 2019 - Veru + Nikča

Vítejte v lesní čajovně Sedmikrás! Je libo bylinný čaj z čerstvě natrhaných květin? Nebo snad ovesné mléko? Dáte si i něco sladkého a zároveň zdravého na zub? Co zkusit ručně vyrobenou kokosovou či ořechovou kuličku ozdobenou okvětními lístky pampelišek? V naší čajovně si navíc můžete vyzkoušet jak roli hosta, tak čajovníka v přípravně a obsluhu mezi hosty. A dnes máme i kulturní vložku: Čtení japonských pohádek. Jen škoda, že jsme čajovnu museli před obědem zavřít... snad někdy příště...

Čtvrtek 18. dubna 2019 - Petra + Inna + Thomas

Sluníčko už láká na skály, tak se letos poprvé vypravujeme do Černolic ve složení průvodců Inna, Peťa a vypomáhá nám dnes Thomas, který má prázdniny v lesní škole. Ranní kruh zahajujeme nejen písničkami a rozcvičkou, ale také zopakováním důležitých pravidel. Lezení dneska tolik neláká, nejvíc baví Jasmínku, která leze skoro celý den. Ostatní rozehrávají všelijaké hry v okolí skal. Taky se vypravujeme na průzkum pravěké jeskyně a na vyhlídku. Po obědě má Thomas pro děti překvápko: bubnováním nás všechny zve k šamanské cestě. Hledáme své silové zvíře, předáváme mu dárek a pak sdílíme, co jsme na cestě prožili. Opravdu zajímavé příběhy jsme slyšeli. Zeptejte se dětí. :-)

Středa 17. dubna 2019 - Veru + Nikča

Hody hody doprovody... opakujeme si známou velikonoční koledu, učíme se i další a zejména - malujeme voskem kraslice. U lesního hřiště si zřizujeme kraslicovou dílničku, rozehříváme vosk na ohnutých lžících a kladívkem si zatloukáme do tenkého klacíku hřebíček, který použijeme na nanášení vosku na vejce. Zjišťujeme, že tato tradiční technika barvení není úplně jednoduchá. Přesto si každý odnáší z lesa alespoň jednu kraslici. Odpoledne ve zdobení pokračují předškoláci. Ostatní poslouchají během odpočinku pašijový příběh Ježíše. Od Bioney dostáváme ke svačině mazanec, na který se nám během odpoledního kroužku sbíhají sliny. :-) Veselé velikonoce!

Pátek 12. dubna 2019 - Veru + Nikča

Po měsíci se opět koná Mladý vědec, na kterém se stáváme forenzním týmem prošetřujícím důkazy z trestného činu! Pracujeme se zkumavkami, pipetami, kyselými a zásaditými látkami, jejichž podstata se projeví při přidání šťávy z červeného zelí nebo otestování lakmusovým papírkem. S pomocí tolika nadaných vědátorů a šikovné tabulky případ vyřešíme raz dva! Den pokračuje výrobou herbáře a končí zasazením ředkviček do záhonku. Snad si již brzy budeme moct udělat ředkvičkový salát :-).

Čtvrtek 11. dubna 2019 - Peťa a Inna

Původní plán vyrazit letos prvně do skal nám poněkud nabourává studené počasí. Tak se pořádně zahřejeme u rozcvičky a s lany se vypravujeme na Skalku. Od pavoučího mostu se několik hrdinů zahřívá pořádně strmým výšlapem, pro některé je to stále velká výzva. Na Skalce natahujeme oblíbené houpačky a lano na šplhání, u kterých se děti učí nastavit pravidla. Alfík organizuje hru na Mrazíka. Tobík přichází s nápadem udělat ohýnek, protože zima je dnes opravdu velká. Využíváme čerstvě poražených stromů a ze suchých větví rozděláváme oheň. Honzík Smolka, jako budoucí hasič bedlivě hlídá, aby se nerozšířil. Pak ohýnek pečlivě počůráme a zahrabeme. Přece jen to tady není žádné tábořiště. Odpoledne malí odpočívají u Křemílka a Vochomůrky a velcí se věnují tvorbě Magické zahrady. Vidět ji, spolu s dalšími výtvory předškoláků, můžete v domečku.

Středa 10. dubna 2019 - Veru a Nikol

Lesní kovárna! Do lesa dnes bereme kladiva, kovadliny, kleště a měď. Rozžhavíme výheň a kujeme prsteny, mečíky, spirály a přívěsky. Měď po nažhavení a rychlém ochlazení krásně měkne a všelijak mění barvu. V ranním kroužku jsme se k tomu naučili kovářskou písničku. Po obědě pokračují v kovářské práci předškoláci na zahradě školky.

Strýček kovář chytil kleště,

uštíp z noční oblohy,

jednu malou kapku deště,

ta mu spadla pod nohy.

Nejdřív ale chytil slinu,

tak šáh kamsi pro pivo.

Pak přitáhnul kovadlinu

a obrovské kladivo.

Pátek 5. dubna 2019 - Inna + Nikča

Vracíme se k herbáři a poznávání rostlin, což jsme jako téma začali ve středu, a tentokrát během procházky kvetoucí rostliny sbíráme, abychom je mohli vylisovat a založit vlastní herbář. Krom toho je ale naším cílem zahradnictví, kde kupujeme semínka na záhonky na zahradě, a to hrášek, fazole, cuketu, ředkvičky a roketu. Chtěli jsme ještě koupit řeřichu a udělat s ní experiment - zachytit proces růstu rostliny od samého počátku - ale v zahradnictví ji bohužel už vyprodali. Po návratu k jurtě však nalézáme řeřichu a vatu, v níž rostlinku budeme pěstovat, zastrčené za brankou! Hurá! Odpoledne tedy sázíme do pozorovacích kelímků a to až do času odpoledního kroužku, jak jsme tím zaujati. Vylisování nasbíraných květin tedy zbude na průvodkyně...

Pátek 29. března 2019 - Nikča + Inna

Slavíme včerejší mezinárodní den učitelů - a to tak, že si průvodkyně dnes trochu odpočinou a přenechají některé povinnosti a zodpovědnost předškolákům. V ranním kruhu nejdříve zjišťujeme, jak si vlastně představujeme dobrého učitele. Jak by se měl chovat, co by měl umět... Většina se shoduje na tom, že by měl být hodný a měl by se chovat hezky. :-)

Domlouváme se, že se vydáme do Stříbrné Lhoty, kde u zastávky U křížku vyřezává pan sochař z kmene Pannu Marii. Pozorujeme ho pak při práci a dokonce mu i pomáháme očistit sochu od pilin. Odpoledne si zkoušíme "usochat" ze dřeva něco sami - ořezáváme si nožíkem z klacíku oštěp nebo ozvučná dřívka.

Čtvrtek 28. března 2019 - Inna a Petra

Poslední čtvrtek v měsíci a s ním k nám zavítala na návštěvu Terezka s divadlohraním. Každou chvíli jsme se proměnili. Tu na kapky rosy, tu na anakondu, tu na zamotanici. Nahlédli jsme pod pokličku pojmům radost, moudrost, jemnost a síla. Zkusili si, jak se v jednotlivých vlastnostech cítíme a co znamenají. Jako třešinku na dortu jsme si zahráli v příběhu o faraónovi a jeho proměně. Víte v co se proměnil? Hádejte. Nejdřív byl larvou, pak se z něj stala kukla, až se z něj nakonec vyklubal ...

Středa 27. března 2019 - Veru a Nikol

Velký výlet přes lesy. Potkali jsme studánku, chlupy bílého jelena a bahno, které nás chtělo vcucnout. Navíc jsme se ztratili a přemýšleli, jestli se ještě někdy setkáme s maminkama. Jak bychom se bránili divoké zvěři a zajistili si úkryt a stravu? Ale nakonec to nebylo potřeba a místo toho jsme se proměnili ve skupinku průzkumníků a skupinku stopařů a chystali jsme si navzájem úkoly. Na konci cesty měli stopaři objevit průzkumníky ukryté v houští jen podle zvuků zvonečku. Dobrodružné výpravy budou pokračovat i v další středy.

Úterý 26. března 2019 - Veru a Olda

Dnešní téma je loučení, rozchody a konce vztahů. Jak nám je, když se náš kamarád odstěhuje do jiného města a my už ho nepotkáváme ve školce. Jak nám je, když se máma a táta rozhodnou, že už nebudou žít spolu. Jak nám je, když my opouštíme někoho, koho milujeme.

Ať tě mí duchové hlídaj, kdekoli jseš...

Pátek 22. března 2019 - Nikča + Inna

Na nedělní slavnost Vynášení Morany zbývá dokončit Létéčko a malé, osobní Mořenky. A tak v lese řežeme a sbíráme poslední materiál, užíváme si sluníčko, zpíváme a opakujeme si písničky do průvodu a cvičíme naposled kruhový taneček na píseň Travička zelená. Když máme odpoledne vše přichystané a hotové, můžeme pořádně prozkoumat zahradu a hledat různé živočichy hlavně ze skupiny hmyzu. Proto převracíme a přesouváme snad každý pařez a kládu, abychom zjistili, jestli je pod tím život. Až se nám ani nechce ze školky...

Středa 20. března 2019 - Nikča + Veru

Slavnost vynášení Morany nastává již za několik dní, a tak je nejvyšší čas vybrat paní Zimě to správné tělo, které bude dobře hořet. Na kostru musíme najít dlouhé silné větve nebo tenké kmeny, které obalíme chrastím a slámou. Tyto tři základní "ingredience" sbíráme a pilujeme malými pilkami dnes v lese a odcházíme jako správné lesní děti. Kromě dlouhých větví si totiž neseme i klacíky na osobní malé Moránky. Po cestě cvičíme písně do průvodu a odpoledne předškoláci začínají s výrobou konstrukce Mořeny. Abychom se od vší té práce trochu odreagovali, zahrajeme si nakonec na ptačí rodinky a dravé sokoly a poslechneme si vtipnou Ptačí pohádku od Karla Čapka.

Pátek 15. března 2019 - Veru + Nikča

Osm statečných muselo dnes možná o něco dříve vstát, abychom mohli po půl deváté vyrazit na náměstí, odkud jedeme autobusem do Kytína. Čeká nás totiž exkurze v tamější kovárně. Pan kovář Slavata nás seznamuje s vlastnostmi kovu a práci s horkým železem na kovadlině si můžeme vyzkoušet i my. Samozřejmě s jeho pomocí, protože jak zjistíme, není hračka udržovat pořádnou výheň, kus kovu si v ní nahřát a zpracovat ji poté kladivem. Navíc poměrně rychle železo vychladne a tuhne, takže se musí nahřívat několikrát. Na první pokus si ale vedeme velice dobře! Po práci dostáváme od paní kovářové koláč a čaj, a pak je už čas vyrazit zpět do jurty. Odpoledne si zkoušíme nářadím po kovářském způsobu opracovat modelínu, s níž je to mnohem snazší a můžeme to dobře natrénovat.

Čtvrtek 14. března 2019 - Peťa a Veru

Veru dneska střídá Innu, která lyžuje v Rakousku, a tak si dává téměř celotýdenní pobyt s dětmi. Počasí je pořád hodně větrné, a tak se vydáváme na výpravu kolem rybníků, k Zadňáku a pak ještě dál, přes louku, kde v dálce vidíme pást se krávy a koně, a ochutnáváme čerstvé výhonky divokých bylinek. Našli a ochutnali jsme sedmikrásky, šťovík, pampelišky a troufli jsme si i na kopřivy. To byla dobrota. Nejvíc dětem chutnal šťovík. Předškoláci (dnes jen dva) byli unavení, a tak jsme si všichni odpočinuli u pohádek. Taky jsme si prohlédli a přečetli novou knížku "made in Sedmikvítek" o skřítkovi Šípkovi. Bude teď kolovat na půjčování domů, kdo bude chtít.

Středa 13. března 2019 - Veru + Nikča

Opět silně fouká, na kraji lesa nacházíme tři u sebe popadané stromy, tak se raději jdeme projít k dračímu hřišti, kde si zařádíme na klouzačce, houpačce a zahrajeme i pár her. Po cestě do jurty cvičíme písně na blížící se slavnost Vynášení Morany, a pokračujeme v tom i odpoledne. Mimo jiné si však přečteme i čerstvě pokřtěnou fotoknížku o skřítkovi Šípkovi a nakonec slavíme 6. narozeniny Maťka. :-)

Pátek 8. března 2019 - Nikča + Inna

MDŽ je tu a s tímto svátkem po delším čase i pokusy s Aničkou, tedy Mladý vědec. Tentokrát se zaměříme na těžiště, rovnováhu a vodivost. Vyzkoušíme si, jak dokáže brambora a pomeranč vést proud, jak nabité elektrody mohou rozložit solný roztok na sodík a chlor tak, že je to opravdu cítit jako bazén, a nakreslíme si obrázek pomocí reakce elektřiny s jodidem draselným (pokud chcete tento a další zajímavé pokusy vyzkoušet i doma, můžete se inspirovat zde: https://www.vimproc.cz). Ale jako zlatý hřeb ve skupinkách dokonce zapojíme elektrické obvody! Odpoledne se vrátíme k tématu MDŽ a vyrábíme dárek pro maminky - papírovou růžičku, přáníčko, nebo obrázek od srdce.

Čtvrtek 7. března 2019 - Inna a Peťa

Dneska naposledy vyrážíme na lezeckou stěnu. Na Smíchově nabíráme Innu s Jirkou a vypravujeme se do květinářství na Anděl koupit jarní kytičku jako poděkování pro tým na stěně, že k nim můžeme celou zimu jezdit. Děti ji pak předají a Honzík má i řeč. Lézt se dneska chce každému, snad proto, že jsme tu na delší dobu naposledy. Po obědě vyrážíme tentokrát do Stromovky a pak procházkou na Letnou na tramvaj.

Středa 6. března 2019 - Veru + Nikča

Oficiálně skončil masopust a nastává období půstu, počínaje Popeleční středou. Povídáme si o silné vůli a kdo chce, dává si předsevzetí, čeho se na nějaký čas zřekne (hlavně se to týká sladkostí). Mluvíme také o dalších ctnostech, dobrých vlastnostech. Jednu z nich, odvahu, si ale prověříme hned v lese, když se na chvíli ztratí z dohledu Veru a místo ní objevíme Veru velmi podobnou Moranu, ke které můžeme přistupovat jen jednotlivě a která nám udělá na obličeji znamení popelem. Také nám dá materiál na stavbu věže odvahy...

Pátek 1. března 2019 - Inna + Nikča

Kuchařinky a kuchaříci, připravte se na pokřtění jurtových kamen kynutým těstem. Zkusíme totiž upéct beleše, které se v minulosti v podstatě používaly místo rohlíků a je to něco mezi vdolky a chlebovými plackami. Mohou se jíst se slanou i sladkou přílohou, ale hádejte, pro co děti jednoznačně hlasují? :-) Dáme si je tedy s marmeládou, tvarohem, máslem a ovocným salátem. Při nákupu i přípravě přiloží všichni ochotně ruku k dílu. Někteří se poprvé seznamují s droždím a pozorujeme, co dělá s těstem, jako takový pokus. Na beleších si moc pochutnáme a ani nám tolik nevadí, kolik nádobí nám odpoledne zbývá k umytí...

Čtvrtek 28. února - Peťa + Inna

Prkna, která znamenají svět! Brdské lesy jsou plné princezen, draků, jeřábů, policajtů a dalších (ne)tvorů. Jedním z nich je i Čimantra, jenž se k nám dostal z Jižní Ameriky. Co je zač? A jaké jsou jeho kouzelné schopnosti? Jaká dobrodružství na svých cestách zažil? Přijela k nám Terezka a spolu s ní odkrýváme střípky jeho putování - každá divadelní inscenace o něm přináší nové zajímavosti. Jak to bude dál?

Středa 27. února -Veru + Nikča

Veru a Nikča mají narozeniny, my máme přání jediný... A ony také, a vlastně hned několik. A tak jdeme na Skalku, tam si rozděláme ohýnek, hrajeme hry nebo mícháme lektvary v jezírku a prohlížíme si vyvolané fotky se skřítkem Šípkem z minulého týdne. Po obědě předškoláci vyrábí modelínový dort, který vypadá tak krásně, že bychom ho stejně všichni chtěli sníst, ale vezmeme zavděk i perníkovými kytičkami. Den končíme narozeninovým rituálem, tentokrát průvodcovským, takže místo let se ohlížíme za celými desetiletími, abychom tu nebyli až do večera :-D.

Úterý 26. února 2019 - Olda + Inna

Vyrážíme do dílny s vůní pekla; je plná plechů, plíšků, brusek, ohýbaček, pil a pilek - zkrátka do království pana zámečníka. Olda s ním domlouvá nohy k našemu stolu do boudičky. Už se těšíme!

Pátek 22. února 2019 - Nikča + Inna

Skřítek Šípek po předchozích nabitých dnech odpočívá a my se stáváme výrobci a opraváři hudebních nástrojů. Nejprve v lese zkoušíme, na co všechno se může hrát, a kromě klacků a kamenů, které asi napadnou každého, experimentujeme i se šiškovým drhlem nebo s polovinou zahozené pet lahve. Odpoledne pokračujeme opravou našich rozbitých chřestidel a výrobou fanfrnochu, typického masopustního nástroje, který zdobíme akrylkami a který po namočení prstů vydává dost specifický zvuk. Snad si ho doma poslechnete, ale neuslyšíte přespříliš :-D.

Čtvrtek 21. února - Peťa + Inna

Po krátké pauze jedeme dneska zase na stěnu. Den je pohodový a nic mimořádného se tentokrát neděje. :-) Po lezení, šplhání a blbnutí na stěně se chceme vydat přívozem z Výtoně na Smíchov. Přívoz už je ale zpoplatněný a za nás za všechny bychom platili asi 300,-, což se nám nechce. Tak jdeme pěšky přes opravený železniční most. Ale ještě předtím běháme s holuby a obdivujeme labutě. Od jednoho rybáře se dozvídáte, že někteří lidé labutě loví a prodávají je Vietnamcům. No...

Středa 20. února 2019 - Veru a Nikol

Další den příběhů skřítka Šípka. Dnes skřítek slaňoval, vlezl do vodní roury, jedl šípky a na závěr se vykoupal mezi ledovými krami. A nebyl sám, i Mára tam za ním skočil...

Dočetli jsme si knížku Franty Skály Jak Cílek Lídu našel, která nás k lesním fotografickým výletům inspirovala.

Úterý 19. února 2019 - Veru a Olda

Lesní fotografický plenér! Skřítek Šípek se probral ze zimního spánku a hned se stal hrdinou lesního příběhu. Aranžovali jsme pro něj různé dobrodružné situace. Z každé máme fotku, z fotek bude knížka a my už se na ní těšíme!

Pátek 15. února 2019 - Inna + Nikča

Den zahajujeme seznámením se s prací kominíka - protože z kamen se místo tepla valí kouř a je třeba vyčistit komín. Poté, co je komín pořádně pročištěn, jurta se už vytápí rychle a my mezitím můžeme pracovat na bahništi, a to tak, že se ho z celé zahrady pokoušíme zredukovat pouze na plácek pod jurtou. Proto také v lese sbíráme chvojí, abychom nejbahnitější místa na zahradě zakryli. V lese zavítáme na místo meteoritů, které někteří letos vidí poprvé, a objevujeme 2 kameny, co opravdu jako meteority vypadají. Po obědě nacvičujeme písně na zítřejší masopustní průvod. Předškoláci ještě stihnou vyrobit valentýnské přání pro rodiče.

Čtvrtek 14. února 2019 - Péťa + Inna

Putujeme na Skalku za sluncem, které nás poctilo návštěvou. Nahoře se opalujeme a zaujatě se pouštíme do pantomimy nejrůznějších povolání, povídáme si o tom, co dělají rodiče a někteří vůbec netuší. Odpoledne pracujeme na maskách, kdo ještě nestihl a noříme se za Mauglím do světa džungle.

Středa 13. února 2019 - Veru + Nikča

Přípravy na masopust jedou v plném proudu, zejména ty muzikantské. Od Oázy máme celý seznam písniček, především lidovek, které se budou zpívat v masopustním průvodu, takže se je přes den učíme, zpíváme a hrajeme a tančíme. Z náhlého popudu také prokládáme fotbalem, který zatoužili hrát kluci, ale brzy se přidaly i holky, až z toho byl dlouhý a napínavý zápas kluci vs holky. :-) Před obědem jsme hru nakonec úspěšně zakončili 7:7. Odpoledne doděláváme ze včerejška škrabošky a kreslíme obrázky a přáníčka pro Elišku, která s námi dnes slaví narozky a jejíž rodiče přinášejí dobré malé bábovičky. :-)

Úterý 12. února 2019 - Veru a Olda

Dnes šel s námi do lesa Medvěd a Vzteklá kobyla. Medvěd válel holky ve sněhu, jak to správní medvědi o masopustu dělají, a Vzteklá kobyla kousala do zadku každého, kdo chtěl přejít přes její pastvinu. Na lesní cestě jsme pak skákali do dálky, Olda přeskočil šest dětí najednou a Veru doletěla ještě dál. V jurtě jsme vyráběli masopustní masky.

Pátek 8. února - Veru + Inna

Začíná se oteplovat, takže využíváme poslední možnost bobovačky. S sebou přibalíme barvy a rozradostníme les obrazy ve sněhu. Tvoříme základy iglú a zdobíme jej různorodými motivy. Odpoledne kreslíme velký plakát o přátelství a také přání Tobíkovi k pátým narozeninám, které po odpočinku slavíme.

Čtvrtek 7. února 2019 - Inna + František

Dobýváme Skalku s bobama. Velké dobrodružství! Cesta je rozvrácená od prasat, všude to klouže, boříme se do sněhu. Hodně si navzájem pomáháme a nakonec přece jen staneme na vrchu. Za odměnu se kloužeme na rybníčku a objevujeme nové bobovací cesty. Třeba ty, které končí v zasněženém úbočí potoka. :) Odpoledne regenerujeme. Na víc už nám nezbývají síly.

Pátek 1. února 2019 - Inna + Hanka

Vyrážíme dostavět bunkr nedaleko hnízda. Po hromadné diskuzi je mu slavnostně uděleno jméno "Lesní doupě". Nakonec se rozjíždí další projekty - vzniká tepee pro zvěř, mini bunkry pro myši, ad. Všichni usilovně pracují a přidávají se i ti, kteří smutnili. Po návratu do školky na nás čeká velké překvapení. Konečně nám dovezli boudu pro předškoláky! Její instalaci jsme ale bohužel nestihli. Odpoledne všichni odpočíváme, neb nás opustila Hanka.

Pondělí 28. ledna 2019 - Nikča + Olda

Hromnice

Za pár dní nastává svátek s keltskými kořeny Imbolc, česky Hromnice, a my si říkáme, co znamená, proč se slaví a proč se vyrábí svíčky Hromničky a (zejména v Irsku) ochranné Brigitiny kříže. V lese si rozděláme u Svatyně ohýnek, zpíváme, tancujeme a povídáme si o tom, čeho bychom se z minulého roku rádi zbavili a co bychom se v novém roce chtěli naučit. Odpoledne předškoláci vyrábějí kříže, a všichni si ještě před odpoledním kroužkem stihneme vyrobit alespoň jednu Hromničku.

Ať nám světla a Slunce stále přibývá!

Čtvrtek 31. ledna - Péťa + Inna

Máme vzácnou návštěvu - Terezku, která pro nás připravuje čas od času dramaťák. Ukazujeme jí hnízda.

Pátek 25. ledna 2019 - Inna

Většina chytá paprsky slunce na horách a tak se ráno setkáváme ve skromném počtu tří osob. Že je nás maličko, vaříme si sami. Cestou do obchodu testujeme led na zámeckém rybníku a počítáme ve sněhu. K obědu si dopřáváme tříchodové menu. Někteří ochutnávají poprvé batát a moc si na něm pochutnávají. A po dezertu hurá domů!

Čtvrtek 24. ledna 2019 - Peťa + Inna

Některé děti už si užívají sněhových radovánek na horách, a tak se nás ráno schází na stěnu docela málo. Cesta autobusem se ale stává docela dramatickou, Tobík při vystupování zakopl o schůdek pod sedadly a rozsekl si čelo. Ještě že měl čepici, mohlo to být i horší. :-( Na Smíchově mu ránu s Innou ošetřujeme (naštěstí je jen povrchová, ale přesto na pár stehů to je), voláme záchranku, kde nám říkají, že v sanitce rány nešijí a posílají nás do Motola. Mezitím voláme rodičům a vyrážíme do nemocnice, aby měl ránu Tobík co nejdřív zašitou. Před nemocnicí si ho přebírá tatínek a my se nakonec ještě vydáváme na stěnu. S Tobíkem to dobře dopadlo, byl velmi statečný a zvládl i těch několik stehů. Jen bohužel nemohl jet s námi na hory. S dětmi pak po cestě probíráme základy první pomoci a povídáme si o úrazech. Lezení probíhá možná i díky této události ve velkém klidu.

Pondělí 21. ledna 2019 - Olda + Nikča

Šokující novinky ze Sedmikvítku! Věřte nevěřte!

V pondělí 21.1. proběhla v lesní školce Sedmikvítek série opravdu kuriózních reportáží a rozhovorů. V dopoledních hodinách se nám představilo do diktafonu 12 dětí, které nám ukázaly, co se jejich rodiče o školce a o tom, co se v ní přes den děje, určitě jen tak nedozví! Začínáme objevem zavražděného umrzlého slimáka - nebo je to něco jiného? Na lesním hřišti se zanedlouho poté stane na prolézačce podivná hromadná nehoda. Všechny děti i s průvodkyní vypadají jako mrtví... ale ne nadlouho. Proměnili se v zombie? Nebo v upíry? Protože následně všichni vylézají nebo se věší na strom... Nejraději bychom utekli, ale nalákají nás na mini pizzy k obědu, kterých je opravdu hodně. Nakonec odcházíme až odpoledne poté, co nám předškoláci předloží vlastní dotazníky. Doufáme, že nás s jejich pomocí nějak neočarují. Troufáme si totiž tvrdit, že se do téhle školky přeci jen někdy rádi vrátíme!

Vaši stateční reportéři.


Pátek 18. ledna 2019 - Nikča + Inna

V ranním kroužku vzpomínáme na pokusy ze včerejšího Mladého vědce a přidáváme vlastní - zkoušíme, jestli se podaří vytvořit kroužky z páry od pusy a co se stane, když se sklenička příliš zahřeje od plamene svíčky. :-D V lese šplháme do svahu pro březovou kůru, až se dostáváme na vyasfaltovanou hřebenovku, po níž se díky uježděné vrstvě sněhu krásně klouže. Odpoledne se pouštíme do společné výroby komiksových knížek. Kluci a holky přicházejí podle svých zájmů s odlišnými náměty, takže kluci tvoří příběh o policejním zásahu v horách a děvčata o Žabí princezně...

Středa 16. ledna 2019 - Veru a Niki

Dokončujeme knížky! Veru nám ukazuje svou rozkreslenou knížku a povídá podle ní příběh. Nikol zase donesla nové knížky do školky a pak tu máme ještě ze včera všelijaké ilustratorské skvosty. Takže kreslíme, vážeme a prohlížíme si knížky ve čtenářském koutku. Povídáme si o Bruncvíkovi, o lyžařích a taky o válce. Jak to udělat, aby nikdo nemusel utíkat před válkou jako jedna rodina z jedné krásné knížky.

Úterý 15. ledna 2019 - Veru a Olda

Vyrábíme knížky! Zakreslujeme do nich včera vymyšlené příběhy, tvoříme předsádky i pevné desky a vážeme všechno na vázacím stroji.

Venku děláme oheň, chytáme Oldu a šplháme do kopce. V odpoledním kroužku ukazujeme skřítkovi Šípkovi naše knížky a povídáme mu své příběhy. Nestačí se divit.

Pátek 11. ledna 2019 - Nikča + Inna

Dokud sníh drží, jdeme si pořádně zabobovat! Jen škoda, že v oslabeném počtu kvůli žaludeční viróze, která řádila alespoň ve třech rodinách. V lese míříme na rozcestí, kde máme rozestavěné iglú, které ale bohužel nemůžeme dokončit, protože se sníh příliš rozpadá. Většina si však chce stejně užít boby. Po sladkém obědě usínáme u pohádky O dvanácti měsíčkách a poté se vzbudíme se zpěvem a hraním písniček o Třech králích, Eskymácích, Grónsku a velrybářské výpravě.

Čtvrtek 10. ledna 2019 - Inna a Petra

Sněhu od včerejšího dne napadlo opravdu hodně, a tak je nám trochu líto, že jedeme do Prahy, na stěnu. Tedy, spíš dospělým, děti to nějak neřeší. :-) Ale už byl zrušený oběd, tak jedem. Je nás malinko (9 dětí), o to větší výhoda pro děti, které budou mít víc prostoru na lezení. Den probíhá hodně pohodově, na boulderu přibyly písmenkové chyty, tak máme i předškolní přípravu. :-) Ale ta je i tak během dní, to se nebojte. Odpoledne zbude i čas na žofínské hřiště, po sněhu tady ale není ani památky. V autobuse usnou téměř všechny děti, zima na nás doléhá čím dál silněji. Možná i na pány řidiče. Už podruhé se stalo, že nám zavíral dveře při vystupování. Budeme je muset příště upozornit, že se s tolika rozespalými dětmi nevystupuje tak snadno.

Středa 9. ledna 2019 - Gabča + Nikča

Opět se zdá, že na chvilku přijde Ladova zima, chumelí hustě už od rána. Při správné zimní atmosféře si povídáme o Arktidě a Grónsku, ukazujeme si obrázky tamější krajiny, obydlí, obyvatel a zvířat. Učíme se Grónskou písničku a také indiánsko-eskymácký "Pozdrav slunce". Lesní plán je takový, že ze stále přibývajícího sněhu postavíme iglú. Takové sněhulákové z koulí, které začneme koulet již po cestě, až jsou těžší než my, takže pár z nich ani na místo stavby nedokoulíme. I tak ale máme na iglú dobrý základ postavený a budeme pokračovat v pátek. Odpoledne slavíme Vigovy 5. narozeniny, při nichž si pochutnáváme na batmanovském dortu, než se pro nás již vysokým sněhem dobrodí rodiče.

Pondělí 7. ledna 2019 - Nikča + Olda

Stále máme tříkrálovou kasičku a pokračujeme v koledování pro Charitu ČR. Dnes ještě vylepšujeme kostýmy o Baltazarovo černošské uhlíkové maskování a vylaďujeme i choreografii o " vystoupení černého vzadu" a "vystrčení brady". "My Tři králové" zpíváme ještě častěji než pátek a protože míříme na sídliště, kde je více lidí pohromadě, získáme i více příspěvků. Jsme překvapení, jak jsou lidé štědří! Jedna paní myslí i na nás koledníky a obdarovává nás ovocem, které si s chutí dáme ke svačině. Po obědě ještě jinak posloucháme Oldovu pohádku o kouzelném dobrém svítícím hovínku, dokrášlujeme papírové koruny, nebo si kreslíme a tvoříme, co nás napadne...

Pátek 4. ledna 2019 - Nikča + Inna

V osm hodin, možná jako první, přichází kromě Inny paní z mníšecké diecéze se zapečetěnou kasičkou od Charity ČR na tříkrálovou sbírku. Stejně jako předešlé roky totiž jdeme na Tři krále koledovat. Nejprve si vysvětlíme, proč tento zvyk existuje a pro koho se vlastně ty peníze vybírají. A mezitím vyrábíme papírové koruny, oblékneme si pláště, naučíme se koledu My Tři králové, určíme nosiče kasičky a posvěcené křídy, kterou zapíšeme na branky a dveře domů K + M + B 2019. K tomu nám chumelí a přibývá pod nohama sníh, který si náležitě užíváme. Rozhodujeme se pro trasu, která bude končit ulicí, v níž bydlí Mariánka, a zvoníme všude tam, kde vidíme známky života. :-) Protože jsme poměrně úspěšní, kasička je na konci našeho koledování celkem i těžká.

Po obědě, odpočinku i předškolní přípravě co nejdříve vybíháme ven a bobujeme na zahradě, než nám ten sníh opět roztaje...

Pátek 21. prosince 2018 - Nikča + Inna

Zbytky sněhu, které ještě nestihly roztát, si užíváme alespoň dopoledne. Nejprve při rozcvičce a pak venku při koulovačce. Poslední školkový den v letošním roce si zahrajeme na Ježíšky a obdarujeme sebe i zvířátka v lese. Sebe dárečkem, který každý přineseme připravený z domova, a zvířátka ovocem a zeleninou, které jim nakrájíme a připravíme ke konzumaci. Jen ještě vybrat to správné místo, kde by ty dobroty našly, a tak se vydáváme po stopách od prasečích lázní. Odpoledne se předškoláci pouští do vánoční výzdoby v jurtě, zatímco nám do střechy bubnuje déšť. Jakmile výzdobu rozvěsíme, už přicházejí rodiče s cukrovím a svařákem, abychom si za doprovodu deště společně zazpívali koledy... Šťastné a veselé!

Čtvrtek 13. prosince 2018 - Peťa a Inna

Dneska se vydáváme zase na lezeckou stěnu do Holešovic. Ráno si ještě na zahradě stihneme užít sněhové radovánky a pak šupky hupky do autobusu. Na stěně je to tentokrát trochu divočejší, a tak musíme znovu připomínat pravidla a cestou autobusem rekapitulujeme ještě i celý den. Prodlužujeme raději pobyt venku, vypravujeme se na hřiště ve Stromovce, kde je tolik oblíbená lanovka. Pak už nás čeká cesta zpět přes Letnou, tramvají až na Smíchov. Při vystupování z autobusu u školky máme nepříjemný zážitek s panem řidičem, který zavírá dveře ve chvíli, kdy ještě vystupují děti. Naštěstí se ale nikomu nic nestalo.

Středa 12. prosince 2018 - Veru + Nikča

Sněží, sněží... a my toho využíváme a bereme do lesa alespoň pár bobů a lopatu, než nám sníh zase roztaje. Bohužel v lese tolik sněhu není. Míříme k doupatům a sjedeme jen párkrát z kopečka po nimi, než nám další jízdu znemožní listí a větve. Na lopatě to jde ale o něco lépe, tak si vzájemně půjčujeme alespoň tu. Po obědě se o něco později, ale přece, pouštíme do výroby adventního věnce - tedy vyrábějí hlavně předškoláci. Stihneme to jen tak tak do odpoledního kroužku, do nějž nás už volá skřítek Šípek, a 2 svíčky na věnci si k té příležitosti rovnou zapálíme.

Úterý 11. prosince 2018  - Olda a Veru

Svatá Lucie noci upije! Tajemné dětské postavy s bílými zobáky, pomoučněnými obličeji a v bílých pláštích se plíží po Mníšku a košťátky ometávají dvorky, terasy, sklepy i nohy kolemjdoucích. Vymetají tak zlobotu, nemoci a jiné těžkosti. Jdu jdu jdu noci upiju!

Pátek 7. prosince 2018 - Nikča a Inna

Vrcholí přípravy na sobotní Knoflíkový trh, a to nejprve zdobením stromečku na náměstí. Máme již přichystané ozdoby ze sádry, samotvrdnoucí hmoty a kouličky pro ptáčky, které opatrně ukládáme do batůžků a můžeme vyrazit dolů. Tento rok si můžeme stromeček vybrat, cedule přidělávají pánové od města dodatečně, a pak nám všem nalijí sladký čajík z retro cisterny. Poté, co dozdobíme a u hotového díla se vyfotíme, jdeme nakupovat suroviny na nepečené cukroví, do nějž se pustíme odpoledne. Snažíme se o co nejzdravější verze, bez cukru a mouky, zato se spoustou oříšků a sušeným ovocem. Snad bude na zítra všem chutnat. :-)

Středa 5. prosince 2018 - Gabča a Veru

Věštění pokračuje. Věštíme z obrázkových karet Dixit a lijeme do vody rozehřátý vosk. Zdá se, že příští rok potkáme hodně hadů a všelijakých dráčků. S Gabčou děti vyrábí sádlovo-semínkové koule pro ptáčky. Připravujeme se na příchod Mikuláše a jeho početné společnosti.

Úterý 4. prosince 2018 - Olda a Veru

Věštící den. Hádáme budoucnost odkrýváním hrníčků a klepeme na kurník - kadibudku. Ozve se kohoutek nebo slepička? V lese hledáme bez a starou třešeň na Barborky. Ale pozor, když utrhnete Barborku a nesete ji do jurty, nesmíte se ohlédnout. A navíc, Barborky se zalévají vodou ohřátou ve vlastních ústech. Kolikátý den vám doma Barborka rozkvete, tolikátý měsíc v příštím roce pro vás bude nejšťastnější.

Také si povídáme o staročeských obchůzkách a všelijakých přízracích a postavičkách, co chodili po domech. O Perchtě, Bruně, Barborkách, Luckách i Ambrožovi.

Třesu třesu bez

napověz mi pes

kde můj milý dnes.

Pondělí 3. prosince 2018 - Nikča + Olda

Den naruby. A nejen den. Vše začne u ranního kroužku, do nějž Olda přináší kouzelnou masku a větvičku-metličku, která obrací čas a začaruje nám den (a někomu také kusy oblečení :-)). Proto po rozcvičce a raketě pozpátku jdeme do jurty na "odpolední" kroužek, ve kterém si povídáme o budoucnosti. Představujeme si, co asi bude za 21 dní (tedy jak bude probíhat Štědrý den), za rok a za 20 let. Jakou asi budeme mít práci, rodinu, domov... Vyrábíme si k tomu papírová věštítka, která hned vyzkoušíme. Oběd si tentokrát dáváme dříve (nebo později?), abychom stihli odpolední venkovní program, přičemž při kratším odpočinku (během nějž nikdo nesmí usnout :-D) začínáme číst knížku Na kraji lesa od Vigovy maminky Ljuby. Když vyrazíme ven, užíváme si sluníčko a po mrazivých dnech také nezvyklé teplo. V lese se kloužeme, zabahníme, zpíváme písně z adventní spirály a sbíráme šišky, z nichž připravíme semínkové kouličky pro ptáčky.

Pátek 30. listopadu 2018 - Nikča + Lenka

Dnešní den z námi tráví Lenka, která zaskakuje za Innu. Přivedla i pejska Tašiho, který si nás hlídá během zahřívací procházky v lese. Do několika z nás totiž zalezl mráz, a tak ho vyháníme šplháním do kopečka - nejdříve k doupatům a pak až nahoru na hřeben. Na jednom rozcestí nás také při Mrazíkovi rozehřeje Sluníčko :-). Během lesního putování máme také za úkol sbírat chvojí na nedělní adventní spirálu. Spoustu ho nacházíme na jedné lesní cestičce, kterou jsme snad ještě nešli a u níž na plácku nacházíme asi pět popadaných stromů, jehličnatých i listnatých. S třemi velkými taškami chvojí se pak vracíme do jurty na lívanečky a pohádku, při níž všichni maláčci kromě Marýska usnou a většina z nich se vzbudí až na odpolední kroužek. No a než si dáme sváču, přicházejí už rodiče, kteří se povětšinou zdrží na nácvik zpěvu spirálových písniček.

Čtvrtek 29. listopadu 2018 - Peťa + Inna

Po půlroční odmlce se vypravujeme na lezeckou stěnu do Holešovic. Některé děti tam ještě nikdy nebyly, tak jsme zvědaví, jak jsme plni očekávání a zvědavosti. Autobusem na Smíchov, kde už na nás čeká Inna. Pak tramvají kolem tančícího domu a spousty památek, o kterých si po cestě povídáme. Na stěně posvačíme a pak si v ranním kruhu povídáme o tom, jaká pravidla na stěně dodržujeme. Rozcvička v podobě potopy a hledání pokladu na boulderu a pak už hurá na lano. Lezeme až do oběda, který si můžeme ohřát. Po obědě ještě zbývá trochu času na hrátky na hřišti, které máme po cestě na Žofíně. Na Smíchově se loučíme s Innou a jdeme odpočívat do autobusu, ze kterého si už nás úplně rozespalé přeberou mámy a tátové.

Středa 28. listopadu 2018 - Veru a Gabča

Mráz v lese! Ale také plno slunce a k tomu ohníček, takže zima nám nebyla. Procházíme se a cukrujeme moukou dlaně, abychom napodobili andělovy stopy ze včerejška. Gabča má kytaru a krásně se s ní zpívá. Skřítek Šípek šel spát domů k Márovi a my jsme všichni zvědaví, jak se jim vedlo.

Úterý 27. listopadu 2018 - Veru a Olda

Oheň v lese! Andělské stopy všude kolem lesního pelechu! A to nejen levé, ale také pravé. Zpíváme u ohně adventní písně a opékáme si svačiny. Po obědě zase všichni usnuli a kdo ví, kdo je přišel ve snu navštívit.

Pondělí 26. listopadu 2018 - Nikča + Olda

Do kopce poblíž Skalky šplháme do rozestavěných doupat (nejen) pro zimní spáče, s jejichž stavbou jsme začali minulý týden. Dnes ještě pracujeme na střeše a "interiéru", a než se vrátíme na oběd, při světle svíčky se učíme několik písní na adventní spirálu. Odpoledne ještě pokračujeme, ale mimo to jsme si také vzpomněli, že jsme Martinovi chtěli k svátku poslat obrázky a vzkazy, a to každý za sebe, které pošleme v jedné obálce. A tak to sice později, ale přece napravujeme.

Pátek 24. listopadu 2018 - Nikča + Inna + Karel

Náš bývalý průvodce Karel nás již před časem zval do keramické dílny DDM v Praze, kde vede kurzy pro děti i dospělé a my se do ní dnes konečně vydáváme. Čeká nás cesta autobusem a tramvají na stanici Veletržní palác. Dílna je mimochodem dost blízko horolezecké stěny, která nás čeká příští týden, a dnešní cesta MHD je také takový trénink, který zvládáme s přehledem. :-) V dílně nám Karel každému dá porci okrové keramické hlíny, z níž si můžeme vyrobit strouhátko na česnek a ozdoby na stromeček. Také se podíváme i vyzkoušíme hrnčířský kruh, a to rovnou ve dvou variantách - elektrický a manuální, který se pohání kopáním nohou do spodního dřevěného kruhu. Až sem zavítáme příště, budeme si moci kruh ohmatat více. Jakmile si ale sníme obědy připravené z domova, je čas na návrat. Karlovi ještě dáváme adventní přání s pozvánkou na prosincové sedmikvítkové akce. Slíbí nám, že naše výtvory co nejdříve naglazuruje a vypálí, abychom je měli nachystané na Vánoce.

Čtvrtek 22. listopadu 2018 - Peťa a Inna

Dneska máme hosty: holčičku, která by chtěla chodit s námi do školky. Přišla s celou rodinou, ale na výpravu zůstává jen s mamkou. Bereme lana a vyrážíme na Skalku. Máme v plánu tam prozkoumat novou naučnou stezku. Z té jsme nakonec byli docela zklamaní. Hlavně pexeso u občerstvení nás překvapilo. Je umístěné tak vysoko, že na něj děti nedosáhnou. Hmm, někdo asi potřeboval utratit peníze...

Pak už se odpoledne nese v duchu obvyklých aktivit. Vrátil se nám skřítek, tak mu v odpoledním kruhu svěřujeme své tajnosti.

Středa 21. listopadu 2018 - Nikol, Gabča a Veru

Dneska jsme začali nacvičovat písničky na adventní spirálu, hlavně tu andělskou. Dokončovali jsme pelech v lese a oslavili jsme Šímovy narozeniny. Dort se sice rozpadal, ale lepší jsme nejedli. Do odpoledního kroužku jsme pozvali nejen skřítka Šípka, ale taky naše strážné anděly.

Úterý 20. listopadu 2018 - Veru a Olda

Den pelechů. Stavěli jsme obří pelech pro srnky, veverky, medvědy, jedno miminko a taky pro ta domácí zvířátka, která se v lese ztratila. Povídali jsme si o světýlkách a zpívali písničky. Další pelech vyrostl přímo v jurtě, tak jsme si v něm četli pohádku o matce přírodě a povídali jsme si v setmělém kroužku.

Pondělí 19. listopadu 2018 - Olda + Nikča

Připomínáme si sobotní státní svátek boje za svobodu a demokracii a na jeho počest pořádáme volby, a to pěkně i s volební urnou a jednoduchými hlasovacími lístky, na kterých je křížek nebo kolečko. Začínáme volbou místa, na které dnes půjdeme, a vyhrává... Skalka! Nahoře se v lese rozhodneme, že postavíme pelíšek na zimu. Veverce nebo ztracenému Tatrankovi? Hlasujeme sice pro Tatranku, ale i na veverku se nakonec dostane. A po obědě nás čeká volba nejvyžadovanější a nejnetrpělivěji očekávaná: Budou moci s rozdáváním oběda pomáhat kromě předškoláků i děti mladší s tím, že předškoláci budou mít přednost? Rozhodná většina hlasuje pro ANO, i když dnes je předškoláků pro tuto oblíbenou činnost dostatek. Abychom si to ale vynahradili, stavíme odpoledne vysokánské věže a vyrábíme vánoční přáníčka na knoflíkový trh.

Pátek 16. listopadu 2018 - Nikča + Inna

Svatý Martin přece jen mráz přivezl, protože nás ráno vítá pořádná jinovatka a nastávají zimní teploty, i když nám pěkně svítí sluníčko. Zahřát se ale jdeme do kulturního střediska na Mladého vědce, kde si tentokrát vyzkoušíme pokusy s vodou - umícháme odstíny ze základních barev pomocí pipety, ale také poznáme, co to znamená absorpce a co je asi největší "savec" vody. A protože cestou na oběd má touhu převzít roli průvodce Šíma s Mariánkou, necháme je, aby nás dovedli na oběd a po cestě abychom ještě nasbírali chvojí na zazimování záhonků. Naše kroky vedou kolem pana Moštíka, u kterého si koupíme hruškovo-jablečný mošt. Na oběd se role dítě-průvodce navrací a také nás ve školce zbude jen šest, z nichž polovina u pohádky usne, takže odpoledne je velmi poklidné - až do odpoledního kroužku. :-)

Čtvrtek 15. listopadu 2018 - Peťa a Inna

Zapomněla jsem napsat deník a teď zpětně si jen vybavím, že jsme dělali parádní lanové překážky u pavoučího mostu. Tolik nás bavily, že jsme tam nakonec zůstali celé dopoledne.

Mrkněte na fotky https://www.facebook.com/pg/Sedmikvitek/photos/?tab=album&album_id=1890190891018721.

Úterý 13. listopadu 2018 - Veru + Olda

Dnes má narozky.....Míša! Míša holka. Ráno jsme jí malovali dárky na odpolední oslavu. A když začal ranní kruh, přišel Olda a někdo si všiml, že mu něco čouhá z vlasů. Občas tam má nějaké větvičky a podobné věci ale toto bylo něco jiného... když jsme to opatrně vytáhli, byl to...dopis! Od skřítka. Stálo tam, že mu ten dopis hodil do vlasů ze stromu, že je mu smutno po víle a hlavně že je mu zima. A protože se jmenoval Šípek, vyznačil nám cestu šípky, které jsme sbírali, do kapes dávali a Šípka hledali...až najednou - blik - první z nás jej uviděl sedět na stromě. Udělali jsme mu ohníček na zahřátí, pelíšek ze všech čepic na cestu a v jurtě postýlku. Celou dobu nám něco šeptal a brblal...ale to už vám poví děti doma. Jen jedno řeknu - Šípek chce ke každému na návštěvu minimálně na jednu noc. Šeptal nám to. Protože ten první den kdy spinkal v jurtě se setmělo, v kamnech plápolal plamínek, byla jeho dušička malá a v srdci měl úzko.

Pondělí 12. listopadu 2018 - Olda + Nikča

Svatý Martin sice zimu tak úplně nepřivezl, ale prosinec a Vánoce se blíží stejně - a také Knoflíkový trh, na nějž každoročně něco vyrábíme. Je již nejvyšší čas s výrobky začít a proto v ranním kruhu hlasujeme, co vlastně vytvoříme. Většina chce udělat loďku z kůry, a protože by se hodilo nasbírat i nějakou březovou na topení, bereme do lesa na kůru tašku a nožíky. Ale pozor, dnes mají dopoledne v režii předškoláci, počínaje rozcvičkou Tondy a Jirky. Honzík s Esterkou nás pak vedou lesem a je vidět, že se vyznají dobře, protože brzy máme tašku plnou borové kůry, z níž se krásně vyřezává, což si také vyzkoušíme. Odpoledne si kromě zaslouženého odpočinku zahrajeme padající věž Jenga, která vyžaduje velmi jemné ruce. :-)

Pátek 9. listopadu 2018 - Nikča + Inna

Svatomartinská slavnost je již za dva dny a my na ni trénujeme písně, učíme se další a spolu s ní správně cválat a tryskat, abychom byli rychlejší než Martinův bílý kůň. Proto také rozcvičku zakončíme překážkovým závodem. V lese si pak kromě zpívání a tance zahrajeme strategickou hru, jak takového koně lze ukrást ze stáje z nepřátelského území. :-) Odpoledne vytváří předškoláci koně přinášejícího zimu a všichni si před svačinou stačíme ještě zahrát na hudební martinovské sochy... a taky nanosit nějaké to dříví na topení, když už možná dorazí ta zima.

Čtvrtek 8. listopadu 2018 - Peťa a Inna

Ráno hned bereme vestičky a vyrážíme na autobus na náměstí. Budeme nakupovat a vařit. V ranním kruhu si povídáme o tom, co bychom si rádi uvařili a kreslíme nákupní seznam. Také si připomínáme, jak se správně chovat v obchodě (zvládáme skvěle). Zazpíváme si svatomartinskou písničku, kterou budeme zpívat při nedělní slavnosti. A hurá na nákupy! Pak už každý (tedy skoro) vezme nějakou potravinu do batůžku a vydáváme se kolem rybníků zpět do školky. Vaření nám jde výborně, úplně všichni se zapojují do krájení a přípravy ohně. Výsledek je super - takový mix brambor, dýně, mrkve s červenou čočkou a navrch šopský salát s olivami - po tom se překvapivě jen zaprášilo, k tomu kváskový chleba. Když si děti jídlo samy připraví, o to víc jim chutná. Někteří nechali na ochutnání i rodičům. Ale zbytky dneska nebyly žádné. Mňam.

Středa 7. listopadu 2018 - Veru a Gabča

Dnešní den jsme věnovali svatému Martinovi. Povídali jsme si jeho příběh, hráli divadlo a povídali si o soucitu. Každý z nás se stal na tento den poslem radosti pro někoho druhého. V odpoledním kroužku jsme pak hádali, kdo byl naším poslem radosti. Také jsme pro svatého Martina vyráběli koně a hráli jsme si v lese.

Úterý 6.Listopadu 2018 - Olda + Bára

Do školky jsme si přinesli fotky lidí z našich rodin, kteří už nejsou mezi námi a jejichž dušičky už vyletěly. Někdo myslí, že se znova narodí, jiný zase, že je v nebíčku. Tak jsme to probírali i s Bárou, která dnes zaskakovala Veru a rozhodli jsme se, že těm dušičkám postavíme pomníčky. A tak v lese, u svatyně (je to naše tajné místo), se před obědem rozzářila spousta malých světýlek, která duším svítila na památku. Bára byla dojatá, jeden prstík spálený a Olda trochu smutný. Amen

Pondělí 5. listopadu 2018 - Olda + Nikča

Sice podruhé, ale zato v jiném složení a na jiné místo, jdeme navštívit hřbitov. Zavzpomínat a zamyslet se nad dušičkami, které jej obývají. Tentokrát autobusem dojedeme na Řitku hlavní silnici, odkud to máme ke hřbitovu přes louku zhruba půl kilometru. Předtím, než tam dorazíme, stihneme vyrobit kytici z javorových listů, či natrhat zvonky i pár lučního kvítí. Každý pak dostane svíčku, kterou může zapálit na hrobečku podle svého výběru s tím, že dané dušičce vyšle své přání pro ni. Když jsme všichni hotovi, zbývá nám času tak akorát, abychom se zastavili ještě u blízkých výběhů s koňmi, nakrmili je právě vyrašenou trávou, pohladili si je a pak už se vrátili na autobus. A odpoledne si odpočineme jak jinak než u dušičkové pohádky a předškoláci u dušičkového vyrábění.

Pátek 2.listopadu 2018 - Nikča + Inna

Dušičky

Vydáváme se dnes, stejně jako mnoho dalších na hřbitov, abychom zavzpomínali na ty, kteří tu s námi už nejsou, ale i celkově zapřemýšleli nad tím, co je to duše a co se s ní může dít po smrti. Po cestě na mníšecký hřbitov poblíž školy se zastavujeme na svačině u polovypuštěného rybníka, kde vyrobíme podzimní dušičkový věnec a kde také najdeme u břehu celkem dost uhynulých ryb, které také později zahrneme do naší "modlitbičky". Na hřbitově si všímáme různých druhů hrobů a míst, až nacházíme hrob obětem 1. světové války, na nějž se rozhodneme položit náš věnec. Poté už je čas vyrazit zpět do školky. Uděláme si ještě zastávku v kostele a pak už nás nahoru vyveze autobus, na což se těšíme - stejně jako na ovocné knedlíky, které máme k obědu. Odpoledne během odpočinku vyrábějí předškoláci duchy-svícínky s extra porcí lepidla :-), které pak ještě možná osvicují společné dlabání dýní poté, co dorazí rodiče...

Čtvrtek 1. listopadu 2018 - Peťa a Inna

Je to k neuvěření, ale počasí je pořád tak teplé, že se zase vypravujeme na lezení do skal. Dnes nás doprovází mamka Franty Linda s Pepčou. Den probíhá obvykle jako jindy, lezeme a lezeme a hrajeme si a je nám i trochu zima, tak si rozděláme oheň, náš oblíbený živel. Danečkovi se dokonce daří usnout při pohádce.

Středa 31. října 2018 - Gabča + Veru

Dnešní den je dnem vůní. Očicháváme všechno, co potkáme. Jak voní kámen, tlející listí, rybník nebo moje svačina? Oblékáme stromům papírové pláště a zaznamenáváme na ně vodovkama své čichové vjemy. Krásný den plný barev, vůní a slunce.

Úterý 30. října 2018 - Olda + Veru

Navazujeme na předchozí den a vytváříme si vlastní království. Máme v něm krále, královnu, rytíře, princezny, duchy, šaška i kouzelníka. Korunujeme královský pár a vymýšlíme si zákony našeho lesního království. Odpoledne nám král přidělí další pozemky a pokračujeme ve vytváření královských měst.

Pondělí 29. října 2018 - Olda + Nikča

Oslavy 100 let samostatnosti naší vlasti dneškem pokračují, a to pořádným lesním dortem, který vyrábíme v mlze ze šišek, klacíků, listí, kamenů a ohně, do něhož pak přidáváme přání pro naši zem. Zpíváme hymnu, zkoumáme mapu a odpoledne vyrábíme vlastní města, která umisťujeme na podlahu jurty a propojujeme železnicí a vodními toky. No, snad se nám jurta ještě nakonec nepřestěhuje do Sedmikvítkova :-).

Pátek 26. října 2018 - Nikča + Inna

V neděli nás čeká výročí 100 let od založení Československa, takže páteční den věnujeme základním vědomostem o naší vlasti. Začneme českou vlajkou, kterou máme za úkol složit dohromady s malých papírků roztroušených po zahradě, což nám chvilku zabere. Přes den se učíme českou hymnu, kterou zřejmě podle reakcí slyšíme vůbec poprvé. Při odpoledním kroužku ji už ale celkem obstojně zvládáme zazpívat :-). A předškoláci kromě tkacích stavů pilně pracují i na státním znaku, na který se soustředí celkem celou hodinu...

Čtvrtek 25. října 2018 - Peťa a Inna

Dnešní den bude výletový. A protože jsme dlouho nejeli autobusem, pojedeme rovnou šesti. Do Kytína, který je přes kopec. Za dědečky a babičkami. Dědečka jsme nakonec neviděli ani jednoho a babiček taky moc ne, ale těch pár jsme potěšili. A upekli společně výtečný štrúdl. Ještě teď se oblizujeme.

Fotoreportáž najdete na Facebooku

https://www.facebook.com/pg/Sedmikvitek/photos/?tab=album&album_id=18550650478646

Úterý 23.října 2018 - Veru a Olda

Dnešní den byl znovu ve znamení větru. Olda nám ukazoval kouzlení s létajícím míčkem a na Skalce jsme pouštěli draka. V jurtě jsme potom hráli foukací hru na vytváření živých soch. Olda a předškoláci vyráběli po obědě létající vrtulky. My ostatní jsme pokračovali v boji o přežití a dali si poobědový spánek a pohádku venku, zachumlaní ve spacácích a s čepicemi na hlavě.

Pondělí 22. října 2018 - Olda + Nikča

Přes noc dorazil pořádný podzimní mrazík a přes den postupně přichází čím dál silnější větřík. Zdá se, že konečně nastává pravý podzim a my toho využíváme k výrobě igelitových dráčků a pokusů se vzduchem, které začínáme už v ranním kroužku. Nejvíce nás zaujme, jak teplý vzduch ze svíček nadnáší sáček - vlastně jako takový balon. A odpoledne vyrábíme další poletuchy - vlaštovky, a rovnou několik typů, jejichž létající schopnosti zkoušíme až dokud přicházejí rodiče.

Čtvrtek 18. října 2018 - Peťa a Inna

Při dnešní výpravě na Skalku objevujeme poklad! Teda, je to překvápko hlavně pro Peťu s Innou, stromoví duchové jsou opravdu nádherní! A kolik jich tu je!

Na Skalce zase slaňujeme z prudkého kopce a hlavně otevíráme novou galerii - listovou, kůrovou, klackovou a vstupenky jsou brzy vyprodány. K listům si bereme nápovědu v podobě klíče a snažíme se zjišťovat, jaké asi stromy po naší cestě z jurty rostou. Je jich spousta druhů. Při předškolní přípravě objevujeme nové stavy a tkáme a tkáme až do té doby, než se spáči probudí. Fakt nás to baví.

A jestli chcete vidět fotky z dneška, mrkněte sem - jsou tam i duchové stromů - https://www.facebook.com/pg/Sedmikvitek/photos/?tab=album&album_id=1843167455721065

Pátek 19. října 2018 - Nikča + Inna

Mladý vědec je opět tady, tentokrát s pokusy s tlakem a hustotou. Nejprve vyzkoušíme, jaká zelenina a ovoce se potápí, tedy má větší hustotu než voda, a co naopak pluje po hladině. Pak každý zkoušíme mísit zbarvenou vodu, olej a líh, ale moc se nám je smísit nedaří. :-) A nakonec si vyrobíme pořádnou sopku, a to hned dvakrát, přičemž podruhé s Colou a mentoskami. Během cesty zpět do školky máme za úkol nasbírat ingredience na naše stromové dušíky, které vyrábíme odpoledne a některým se tak zalíbí, že pro ně plánují vyrobit i postýlku a jiné propriety.

Středa 17. října 2018 - Gabča a Veru

Pokračovali jsme s dětmi v tématu stromových duší. Vyráběli jsme si čelenky a věnce z listů a každý z nás se představil jako nějaká duše stromu. S předškoláky jsme na zahradě vytvořili stromové totemy ze špalků, keramické hlíny a přírodnin. Odpolední kroužek tak probíhal za dozoru několika totemů.

Úterý 16. října 2018 - Olda a Veru

Den setkání s duchy stromů

Dnes přišel den, kdy se nám podařilo šustítkem a říkankou přivolat duchy stromů. Zjevili se nám u velkého dubu v lese pod Skalkou, kousek pod svahem, kde v zimě sáňkujeme. Běžte se na ně s dětmi podívat, budou tam, dokavaď neoprší.

Duchu stromu

toť tvé listí

zjev se tomu

komu šustí

Pondělí 15. října 2018 - Olda + Nikča

Listí na stromech se již krásně podzimně zbarvuje, stromy samotné se pomalu připravují na svůj zimní spánek. Ale než se tak stane, rádi bychom se setkali s duchy stromů. A proto dnes začneme výrobou vyvolávače duchů stromů, které překřtíme na "šustítko". Vyrábíme ho totiž ze spadlých zbarvených listů, které navážeme na větvičku. Dá však hodně práce vybrat ty pravé, které se nám líbí, a zauzlování také není nic jednoduchého. A tak poté, co si poslední z nás šustítko dodělá, je čas jít na oběd. Po něm pokračujeme frotáží listů, kůry, ale i podrážek a pupíků... a možná i svačin. :-)

Pátek 12. října 2018 - Inna + Nikča

Hned po ranním kruhu nás čeká oslava Fandových narozenin, kterých se účastní i jeho rodiče. Společně si pak pochutnáme na výborném mrkvovo-ořechovém dortu a vyrážíme do svatyně - na přání Fandy. Po odchodu ze školky se ještě zastavujeme u protější zahrady, protože tam zrovna vidíme paní, která nám potvrdí, že Tatranka patří jim. Naše detektivní pátrání je tak u konce. :-) Protože je dnes den za omezení přírodních katastrof, bojujeme alespoň tak, že vyčistíme ten kus lesa, který projdeme, od odpadků a cestou na oběd hrajeme katastrofickou hru. Oběd pokračuje ve sladkém duchu - máme žemlovku - a proto máme odpoledne ještě dost energie na dokončení papírových draků (ze středy), předškolní přípravu i řádění na zahradě.

Čtvrtek 11. října 2018 - Peťa a Inna

V říjnu se nám ještě nikdy nepodařilo vyjet na celý den na skály. Je opravdu teplý podzim, tak letos asi naposledy vyrážíme do skal. Je krásný den a tak si ho moc užíváme a lezeme, tvoříme mandaly z přírodnin a hrajeme si. Mrkněte na Facebook, jak jsme se měli.

https://www.facebook.com/pg/Sedmikvitek/photos/?tab=album&album_id=1836680879703056

Středa 10. října 2018 - Nikča + Gabča

Pokračujeme v dračím duchu z předešlých dnů a pouštíme se do výroby draků - tentokrát papírových. V ranním kruhu i přes den si také povídáme o našich vnitřních dracích - jestli jsme už někdy soptili kolem oheň a jak se nám daří to krotit. Někteří přesvědčeně tvrdí, že oni se takhle ještě nikdy nevztekali. :-D Dopoledne v lese si připravujeme dračí kostru, na níž se pak nalepí papír, přičemž je pro některé nejsložitější vybrat vhodné větévky tak, aby byly tenké a dlouhé. Obejdeme proto kousek lesa a po cestě stihneme i pár her včetně pokračování pátrání po majiteli kocoura Tatranky - dnes už jsme definitivně odhlasovali jeho jméno. :-)

Po obědě dotváříme draky - tedy dáváme jim tváře i ocásky, ale provázky na pouštění už nestihneme. Dokončit je budeme muset doma nebo příště ve školce...

Úterý 9. října 2018 - Veru + Olda

Dračí slavnost

Dnes jsme se vypravili za drakem, který podřimuje v lese a čeká, až mu někdo donese jablíčko. Jinak by totiž mohl dostat chuť na lidská srdce, kterými se živil za starých časů.

Povídali jsme si o odvaze a strachu a učili se báseň pro draka. Bylo to napínavé, ale nakonec se každému podařilo za drakem jít a ještě si navzájem pomoct v překonávání strachu.

Mezi dobrem mezi zlem

den co den se všichni rvem.

V srdcích mužů v srdcích žen,

ten drak musí být přemožen.

Pátek 5. října 2018 - Nikča + Inna

V ranním kruhu zahajujeme operaci Tatranka/ Robot, tedy detektivní pátrání. Cíl: nalézt majitele mourovatého kocourka, který u nás tak rád tráví čas. V první řadě se domlouváme na plánu pátrání a nakonec volíme strategii přímého kontaktování sousedů v okolních ulicích a zaznamenávání do mapy, jaké domy jsme obešli a kde se kocour vyskytuje či nikoliv. Stopy nám poskytnou dva ze sousedů, ale naše pátrání dneškem nekončí - majitel doposud nenalezen. K odreagování si zahrajeme na čaroděje, dáme i cukr-kávu a k obědu bavorské vdolečky, po kterých se jen zapráší. Pak už nás čeká pohádka, předškolácká příprava, ale také porovnávání otisků prstů a různých razítek.

Čtvrtek 4. října 2018 - Peťa a Inna

Ráno mrazivé, že zvažujeme zatopení v jurtě. Ale brzo nás sluníčko začne pěkně prohřívat, tak ho za to při rozcvičce pěkně pozdravíme. V ranním kroužku si povídáme o listech, plodech a dalších přírodninách, které donesly děti předchozí dny. Každý si vybere jednu a tu pojmenuje.

Vypravujeme se přes pavoučí most na Skalku, kde chceme slaňovat, jako opravdický horolezci. Ne ze skály, jen z prudkého kopce. Ale fakt slaňovat a sami, bez pomoci. Dětem to jde a líbí se jim, jak mají vše ve svých rukou. Teda, některým moc ne. :-) Taky se tu rozehrává paralelní hra - botovačka a další: objevovačka kešky a vloupačka. Holkám se zalíbily dárečky v kešce ukryté pod skálou, ale nevěděly, že za ně musí také něco svého dát. Tak to příště určitě udělají. To nás navedlo si povědět něco o lovení kešek a jejich pravidlech.

Počasí je tak nádherné, že zase jíme venku a pak se dneska poprvé rozdělujeme na spáče / odpočívače a předškoláky, kteří chtějí pracovat na přípravě do školy. Zatím je to jejich volba. Na jaře přitvrdíme. :-) Předškoláků se dneska sešlo 8, tak se Peťa u úkolů docela zapotila. Každý si jede trochu jiným tempem, a to vyžaduje více zkušeností. Ale zvládli jsme to. Je vidět, že děti pomalu začínají na školu být připravené, u úkolů vydržely neuvěřitelně dlouho. Pak už se rozvalíme na sluníčko k odpolednímu kroužku, kde si povídáme, co se nám na tom dnešním prosluněném dni líbilo nebo nelíbilo. Jste zvědaví? Tak se zeptejte jich. :-)

Středa 3. října 2018 - Nikča + Gabča

Prší, prší, jen se leje... a my máme výjimečně ranní kroužek v jurtě. Než dokapou poslední kapky, stihneme i sváču a pak už vyrážíme (raději s pláštěnkami a v holinkách, ale bez batůžků) ven směrem k zámku a rybníkům. Za úkol máme po cestě nasbírat podzimní suroviny do zavařovačky na "podzimní marmeládu". Bereme to zámeckými stezkami, podél zámeckého rybníka, za nímž si dáme pauzu na Zdravící hru, a pak už míříme opět nahoru, do jurty. Po obědě posloucháme české pověsti a Človíčka. Také si zahrajeme kaštanové divadélko o sv. Václavovi a další o Fabiánovi, než si pohrajeme venku a přičichneme k námi nasbíranému podzimu... hmm, voní opravdu hezky.

Úterý 2. října 2018 - Olda + Veru

Boj o přežití

Překročili jsme bludný kořen a ocitli se v Černé hoře. Tam, jak známo, žijí medvědi, vlci a zmije růžkaté. Svačinky jsme na Adámkovu výzvu nechali v jurtě, takže jsme se živili bukvicemi a opékali jsme na ohni černohorské hady. Poštěstilo se nám objevit medvědí hovno, které chutnalo skvěle a bylo ještě teplé. Na spaní jsme si museli dát do spacáku kameny rozžhavené v ohni, abychom neumrzli.

Čtvrtek 27. září 2018 - Peťa + Inna

Počasí vypadá slibně, a tak vytahujeme naše překážková dlouhá lana a vyrážíme do nedalekého lesíka stavět nízké lanové překážky, slacklinu, houpačky, domečky, šiškovačky a tak... A tak si všelijaké prolézačky a hry užíváme až do oběda. Odpočinkovou pohádkou a vyprávěním dětí jsme se propohádkovali až do odpoledne. No, chtěly jsme s Innou zkusit zahrát divadlo o sv. Václavovi, na které už máme vyrobené loutky, ale děti míní jinak. Zrovna se totiž zabraly do parádní blátovačky na pískovišti a v okolí. Taky staví blátivý domek pro kocoura Tatranku. Takže divadlo někdy příště. S několika dětmi se vrháme do praktické činnosti - údržby záhonků, které po tom parném létě dostaly docela zabrat.

Středa 26.9.2018 - Nikča + Gabča

Hned po ranním kroužku den začínáme oslavou narozenin Mariánky, jejíž mamka přinesla kromě skvělé makové bábovky i spoustu fotek od doby, kdy byla Mariánka v bříšku - což byl opravdu zajímavý obrázek. Protože slavíme v jurtě, poprvé si i zatopíme a v teplíčku chceme zůstat i na svačinu. Pak je ale už nejvyšší čas vyrazit ven. Míříme k hnízdům, kde se chvilku zdržíme a pokračujeme do kopečka, z kopečka až na oběd. Po cestě hledáme všechny možné barvy a hádáme různé věci. Na kapustovou polévku se švestkami, kterou máme k obědu, bychom ale nepřišli. :-) Na odpočinek se k nám kromě kocourka Tatrankobota připojuje i pejsek Dexík a společně si opakujeme pověst o svatém Václavovi a pokračujeme příběhem Človíčka. Stejně jako včera vyrábíme loutky z kaštanů, které barvíme akrylkami, ale divadlo už s nimi nestihneme. No, snad příště...

Úterý 25.9.2018 - Nikča + Inna

Zzzzima...! Úplněk přinesl mrazivé podzimní ráno a tak celkem brzy poprvé v letošním školním roce přicházíme do školky vybaveni čepicemi a rukavicemi. Zahřát se jdeme nejprve na lesní hřiště a pak do svatyně, kterou poklidíme, opravíme a v jejím okolí nasbíráme materiál na pokus s různými vrstvami hlíny a zeminy. Ve školce do ní přidáme pár žížal a sledujeme, jak to vlastně vypadá pod zemí. Také po obědě posloucháme pověst o svatém Václavovi a odpoledne vyrábíme z kaštanů loutky, s nimiž si brzy zahrajeme divadlo nejen o životě českého patrona.

Pátek 21.9.2018 - Nikča + Inna

První Mladý vědec v letošním školním roce je zde a s ním Anička, která si pro nás připravila pokusy s vodou a vzduchem. Zkoušíme, na jakém principu fungují zákonitosti vzduchu - jaké jeho plyny napomáhají hoření, jak je stlačitelný vodou nebo co to znamená tlak a rozpínavost. Pokusy zakončujeme foukáním a chytáním bublin různých tvarů a velikostí, což nám jako zábava v teplém slunečném počasí vydrží alespoň na 30 minut, až je čas se vrátit na oběd. Po cestě z kulturního střediska ale procházíme kaštanovou alejí, v níž je už spousta popadaných kaštanů, takže neodoláme a nasbíráme si jich plné batůžky, kapsy i tašku. Se zátěží zdoláme kopec do jurty v psím spřežení. :-) A po sladkém, energii doplňujícím obědě, jdeme vytvářet podzimní stromy prstovými barvami a lístečky, protože o víkendu nastává podzimní rovnodennost a astronomický podzim.

Středa 19.9.2018 - Nikča a Gabča

V ranním kroužku cvičíme cit pro rytmus doprovodným tleskáním a navazujeme vytleskáváním slabik ve slovech, což nám opravdu jde a baví nás. Zkusíme si i zahrát na virtuální piano. Pak už ale vyrážíme ven, abychom se nasvačili. Po svačině zkoušíme poslepu seřadit dle velikosti klacíky, pronásledujeme velký sběrač klád nebo hrajeme živé pexeso. Po obědě a odpočinku nastává oslava narozenin Marečka a Adélky. Kreslíme jim přáníčka a obrázky prstovými barvami, která jim předáváme na rituální oslavě a zpíváme písničky na přání. A pak si samozřejmě pochutnáváme na narozeninovém dortíku. Mňam! :-)

Pátek 14.9.2018- Nikča a Inna

Ve štrúdlu vyrážíme na výpravu kol kolem zámku a rybníku. Nové děti jdou se svými patrony. Svačíme v zámecké zahradě a potkáváme princeznu Aničku zakletou do podoby černobílé kočičky. Objevujeme otevřená vrátka, zpíváme si pro radost a hrajeme "cukr, káva, limonáda". Pokračujeme k rybníku, za kterým navazujeme na "C, K, L", běháme slalom, poznáváme květiny, byliny, které máme pod nohama. Do školky děláme průvodce odvážlivcům, jež se rozhodli si nechat zavázat oči. Občas potkáme plot, ale nakonec ve zdraví dorazíme. Po obědě posloucháme další kapitolu ze Zákeřných keřů, které potom malujeme pomocí vodovek. Ty na papíře rozfoukáváme, abychom si trochu procvičili pusinky.

Čtvrtek 13.9.2018 - Peťa + Niki (+ Bára)

Dneska máme návštěvu. Ráno přišla Bára a říkala, že by u nás chtěla pracovat jako průvodkyně. Připravila si pro nás několik her. Také je tu s námi opět náš mourovatý kamarád Tatranka. Ale někdo mu říká Robot. Tak se zase v ranním kroužku trochu seznamujeme a vítáme Báru. Domlouváme se, že po rozcvičce vyrazíme s lany na Skalku a po cestě ukážeme Nikče a Báře náš kouzelný bezedný kakaovník, tedy totem Sedmikvítku. Protože my už máme totem. Na pavoučím mostě je spousta much, a tak je třeba je pochytat. A nakonec se všichni změní na pavouky, kteří mají rádi lanovku. Cesta k totemu je fakt strmá a místo úplně tajné. Občerstvíme se kakaem a pokračujeme k vrcholu. Pro některé z nás je to velká výzva zdolat ten kopec mimo vyšlapanou stezku. Ale za pomocí lan to nakonec zvládáme úplně všichni. A Tatranka nám fandí z větví. Jde totiž celou dobu s námi.

Na Skalce dočerpáme tekutiny a nasbíráme listy a další přírodniny na pexeso, které ještě nalepíme. Pak už nás to ale nebaví, tak se pohoupáme na improvizovaných houpačkách a vrátíme se zpátky na oběd. Pexeso si zahrajeme až odpoledne.

S Bárou se nám to líbilo, tak to vypadá, že máme konečně novou průvodkyni! :-)

Středa 12.9.2018 - Nikča a Gabča

Opravy lesního hřiště pokračují a téměř finišují. Ale abychom se moc nepřepracovali, jdeme prozkoumat i další místa v lese a zahrát si pár her. Celou cestu a celý den nás doprovází kocourek mourek, který k nám chodí na návštěvu, zřejmě z vedlejší zahrady. Také se zkusíme poměřit a seřadit podle velikosti (opakování z předchozího dne) a cestou nazpátek si zkoušíme chůzi ve "štrúdlu", tedy v zástupu, podél silnice. Po obědě kromě Zákeřných keřů posloucháme Brdské pověsti, ve kterých vystupuje hlavně patron brdských lesů Fabián. A než si dáme svačinu, pasujeme dalšího patrona ve školce - tentokrát Adámka.

Úterý 11.9.2018 - Olda a Veru

Dnes celý den měříme, vážíme, porovnáváme...ráno zkoumáme, do které sklenice se vejde nejvíce vody, vyrábíme si váhu a zkoušíme který z nalezených kamenů je nejtěžší a nejlehčí, vážíme si svačiny, měříme svůj pas špagátkem a hledáme stejně tlustý strom atd. Pohádka je o Otesánkovi a odpoledne kreslíme na sloupy jurty čárky - naše výšky s datem abychom za nějaký čas zjistili, jak děti rostou a jak se já s Veru scvrkáváme. V odpoledním kruhu ještě zkusíme, jak dlouho vydržíme bez dechu (Adámek s Mariánkou, pokud opravdu nedýchali, jsou skvěle disponováni pro lov perel) a na houpačce už se zvážit nestihneme, protože jste přišli vy - rodiče.(a prarodiče)

Pondělí 10.9.2018 - Olda a Inna

Ráno opět zopakujeme pravidla, sebereme nářadí a vyrážíme opravovat dětské hřiště, kde se učíme řezat pilou a zatloukat hřebíky - někteří to ještě nedělali. Po obědě vypráví Olda příběh ze skládky, ke kterému maluje obrázky a po pohádce příběh ilustrují děti. Nakonec jsou z toho loutky na špejli. V odpoledním kruhu se koná průzkum dětského mínění o Oldových Medvědech, potom svačina, potom rodiče....tak tak.

Pátek 7.9.2018 - Nikča + Inna

Seznamujeme se s dalšími nováčky a ti se seznamují s oblíbenými nástroji v lesní školce - pilkami a kladívky. Vyrážíme totiž na lesní hřiště, kde začínáme opravovat polorozpadlou prolézačku. Během lehce upršeného dopoledne se nám daří odstranit poničené kusy a přidělat nové základy. Pak už musíme ale na oběd. Cestou do jurty hrajeme Bombu a závodíme, abychom se protáhli. Jsme celkem unavení, tak po obědě tiše odpočíváme a poté jdeme vyrábět vlněné kuličky, které se dají použít jako brož nebo korálek. Společnou velkou, vícebarevnou, si vyrábějí dvojice patron-nováček a před svačinou jsou pasováni první patroni, kteří mají od této chvíle nováčky na starost.

Středa 5.9.2018 - Nikča a Gabča

Třetí den školky s novým složením průvodců a třemi novými tvářemi. Úplně poprvé je tu dnes mladší sestřička Esterky, Sárinka. Ti co znají, si připomínají, a nováčci se dozvídají, jaká v Sedmikvítku fungují pravidla a také, co to znamená patron. Aby totiž zvykání na školku a její režim bylo snazší, bude každému nováčkovi přidělen patron z předškoláků, který bude mít za úkol v případě potřeby mladšímu kamarádovi pomoct, ukázat nebo ho zapojit. Budeme mít za úkol najít venku vhodnou pasovací hůl a můžeme najít i malé pro sebe. Odpoledne se pouštíme do zdobení - pomalováváme je akrylkami, a tři dvojice patron-nováček, si vyrábějí základ na odznáčky. Pak si už jen užíváme teplo a sluníčko, než přijdou rodiče.

Úterý 4.9.2018 - Petra a Olda

Olda byl dnes ve školce s Peťou, byli jsme v plném počtu a mezi námi byla Míša, která přišla poprvé. Olda říkal, že nemáme školkový totem a že je to velká škoda, protože se nemáme na koho obrátit s fakt velkým přáním. A tak jsme se dohodli, že takový totem půjdeme hledat....no trvalo to, ale nakonec jsme našli veliké torzo stromu, úplně duté, které jsme pomalovali, podrápali a provrtali..a z té provrtané dírky - když se do stromu klepalo - se začalo sypat kakao. Opravdu! Tak jsme našli kakaovník bezedný. Sypalo se a sypalo až jsme nakonec museli už jít vyzvednout Beu do školy a na oběd a na pohádku ...odpoledne jsme malovali, průvodci uklízeli, po kroužku byla svačina a pak přišla mamina!

Pondělí 3.9.2018 - Olda a Inna

S novým školním rokem přišli noví průvodci a 3 nové děti, se kterými maminky zůstaly ve školce podle potřeby. V ranním kruhu jsme se všichni seznámili, řekli jsme si kolik je nám let, zopakovali si pravidla, ukázali kadibudku a kompost a zkoušeli zda se umíme sejít na zvuk píšťalky. Během dopoledne jsme uspořádali tour de Les - pouť po našich více či méně tajných místech, aby se ti noví dobře orientovali. Zároveň jsme provedli revizní kontrolu a zjistili, že minimálně naše hřiště bude potřebovat servis. To ale až příště...Po obědě došlo na evergreen O Koblížkovi a vyprávění o prázdninách. No a pak jsme ty prázdniny malovali jako velké pohlednice, které jsme si darovali dle libosti...a to je vše.