Koncepce -roční plán

Měsíční témata

ZÁŘÍ

 • Já a kolektiv - přes podzim

 • Sv. Václav - patronství, seznamování ve školce s prostředím a ostatními, pravidla

 • Sv. Michael - překonávání strachu, odvaha - přemožení draka

 • Dožínky, dozrávání plodin - sklizeň

 • Podzimní rovnodennost

ŘÍJEN

 • Jídlo - vypěstované a sklizené plodiny - cesta jídla k nám a v nás

 • Měsíc stromů

 • Státní svátek - založení ČR - vlast a my

 • Den stromů

 • Vítr - využití živlu

LISTOPAD

 • Dušičky - téma smrti, umírání, loučení

 • Sv. Martin - zkracování dne, ubývání vnějšího světla a větší potřeba vnitřního, zklidnění a usebrání. Soucit, přátelství, sdílnost, pospolitost, pomoc bližnímu

 • Vítr

 • Téma odlišnosti - rasová, zdravotní postižení...

PROSINEC

 • Já a rodina - přes zimu

 • Měsíc rodiny a pospolitosti, čas příběhů a světla - vyvrcholení vnitřního světla (příchodem Ježíše)

 • Advent a adventní spirála

 • Mikuláš - obdarování, pomoc bližnímu

 • Vánoce - divadlo, besídka, koledy

 • Zimní slunovrat

 • Vyprávění

LEDEN

 • Tři králové - dobročinnost, pomoc bližnímu, transformace - začátek nového roku - čas vizí a revizí

 • Svíčka - slití zbytků z minulého roku - symbol transformace

 • Knihy a ilustrace - čtení, výroba vlastní knihy

ÚNOR

 • Hromnice - Imbolc

 • Masopust - karneval - masky, téma identity, nevázané veselí, odložení přetvářky, improvizace, divadlo - hraní rolí

 • Řemesla a povolání - co dělají rodiče dětí, co by chtěli jednou dělat děti... Manuální rukodělné práce a vytváření

BŘEZEN

 • Morana - loučení se zimou, očista těla i duše

 • Počátek jara, obnova mízy

 • Jarní rovnodennost

 • Domy a doupata

DUBEN

 • Já a ty = my (partnerství, láska) - přes jaro
  + Já a tělo

 • Velikonoce - znovuzrození, víra, oběť pro druhé, hledání osobní cesty

 • Klíčení a mláďata

 • Oslava jara, plodnosti a života

 • Beltine - pálení čarodějnic, nadpřirozené bytosti

KVĚTEN

 • Májka - láska, mláďata, partnerství a rodina

 • Otevírání studánek - živel vody

 • Zodpovědnost - pro předškoláky

ČERVEN

 • Já a svět - cestování

 • Dozrávání

 • Pasování předškoláků

 • Sv. Jan - cesta, tajemno a magie, hledání zlatého kapradí - sebe sama - iniciace, bylinky (Sedmero kvítí), lesní bytosti