PEDAGOGICKÁ KONCEPCE LESNÍ KOMUNITNÍ TŘÍDY SEDMIKVÍTEK

Pedagogická koncepce:

Směry, které nás inspirovaly při tvorbě ŠVP (školního výukového programu):

 • Waldorfská pedagogika

 • prvky Montessori pedagogiky

 • program Les ve škole

 • program Učíme se venku

 • Výchova ke ctnostem

 • Intuitivní pedagogika

 • Zážitková pedagogika

 • Enviromentální pedagogika

 • Hejného matematika

Rodiny do komunity si vybíráme, stejně jako si rodiny vybírají nás. Jde nám o vzájemný soulad, pochopení, otevřenost. Více informací při osobní schůzce Můžete nás kontaktovat na uvedeném emailu lenka@7kvitek.cz

Naše průvodce, kteří provádí děti vzděláním, naleznete zde.

Hodnoty a principy:

 • Věříme, že děti mají přirozenou chuť a potřebu učit se a rozvíjet se. My je na jejich cestě s radostí podporujeme a pomáháme jim jejich touhu a motivaci nadále rozvíjet. Respektujeme děti jako plnohodnotné inteligentní bytosti, které, v jejich růstu, laskavě a vědomě doprovázíme. Snažíme se děti vést svým vlastním příkladem k laskavé komunikaci, zdravému a udržitelnému způsobu života a lásce k sobě a druhým.

 • Chceme, aby naše Komunitní třída byla místem, kde se dítě bude cítit dobře a bezpečně, protože bezpečné prostředí je pro učení nezbytné. Proto je pro nás důležité, aby mělo dítě možnost uspokojit všechny své základní potřeby, mezi kterými jsou pocit bezpečí, lásky a úcty. A teprve nad tím stojí potřeba seberealizace, kterou děti nacházejí právě v učení a vlastním růstu.

 • Pěstujeme v dětech důvěru v sebe sama, komunikační dovednosti, schopnost zachytit a vyjádřit své pocity a emoce a konstruktivně s nimi pracovat. Víme, že každý jsme jiný a porovnáváme se jen sami se sebou. Podporujeme děti ve svobodném a zodpovědném rozhodování a vyjadřování.

 • Děti neznámkujeme, vyhýbáme se srovnávání s ostatními. Chybu vnímáme jako přirozenou součást procesu učení, podnět ke zlepšení a výzvu k další práci. Klademe důraz na aktuální popisnou zpětnou vazbu, vysvědčení formou slovního hodnocení, pravidelné trojstranné konzultace (pedagog-rodič-dítě). Ve zpětné vazbě se zaměřujeme na samotný proces učení a ne jen na výsledky či znalosti. Výkon a úspěch nejsou mezi našimi hodnotami, protože podle našeho přesvědčení úspěch nijak nezaručuje životní spokojenost a plnohodnotný život.

 • Podporujeme spolupráci dětí ve skupině, vzájemnou komunikaci, respekt a úctu. Podporujeme schopnost dětí hodnotit své výsledky a postupy samostatně a také si navzájem poskytovat zpětnou vazbu. Důležité je umět zpětnou vazbu přijímat a to i tu negativní. Otevřenost chápeme jako důležitý aspekt vzájemné komunikace. Snaha nebát se laskavým způsobem vyslovit pravdu, a to i nepříjemnou, a nebát se ji ani přijmout.

 • Rodiny dětí Komunitní třídy pro nás tvoří důležitou součást komunity. Považujeme za důležité a přínosné být a sdílet, tvořit a jednat s rodiči i dětmi v jednom kruhu. Všichni jsme si stejně rovni. Je stejně důležitý každý z nás a každý je pro náš tým podstatným kamínkem. Cestu ke vzdělávání a výchově si spoluutváříme.