Co nabízíme?

Pravidelně připravujeme akce pro širokou veřejnost se zaměřením na seberozvoj, praktické dovednosti                                         a volný čas. Svou činností se snažíme finančně podpořit naši hlavní činnost spolku, provoz Lesního klubu Sedmikvítek.

Naším dalším cílem je podporovat různorodé zájmy  veřejnosti a nabízet své prostory k tvoření, odpočinku              či seberozvoji.

Rodinám s dětmi nabízíme zájmové kroužky vycházející z pedagogické koncepce Lesního klubu Sedmikvítek.

Každý je u nás vítán!