CENÍK

Ceník pro velkou skupinu

Ceník školkovného na rok 2022/2023 (bez stravného): 

hodinová sazba/ bez stravného

5 denní docházka: 50/8000

4 denní docházka: 55/7040

3 denní docházka: 60/5760

V ceně není zahrnuto stravné za obědy (letos 70 Kč/dítě). Ceny rapidně rostou a my zatím nevíme, jaká bude v příštím školním roce cena.

Pro zrušení docházky a oběda je nutné omluvit dítě do 16 hodin dne předcházejícího dni nepřítomnosti dítěte.

Ceník pro malou skupinu

Cena: 4.500 Kč/měsíc za 3 dny v týdnu (platíte si místo bez ohledu na to, kolik dní skupinku dítě navštěvuje)


Informace pro obě skupiny

Provoz lesní mateřské školky Sedmikvítek je v současné době plně hrazen z příspěvků rodičů, členů Rodinného centra Essentia, které Sedmikvítek provozuje.

Lesní klub Sedmikvítek není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT ČR. Proto není možné nárokovat slevu na dani za školkovné. Číslo účtu: 2500438198/2010 (Fio Banka)

Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte + měsíc.

Pro druhé dítě platí sourozenecká sleva 10 % ze školkovného.

V případě absence ze závažných zdravotních důvodů delší než 2 týdny (s potvrzením od lékaře) lze požádat o vrácení školkovného (ponížení školkovného na následující měsíc) - vrácení 50 % sazby za dobu nepřítomnosti, maximálně jednoho měsíčního školkovného.

Školkovné a obědy se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 20. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena, na účet Rodinného centra Essentia.

Školkovné nezahrnuje úhrady jízdného a vstupného na kulturní a další akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

Ukončení docházky lesní mateřské školky je třeba hlásit alespoň 2 měsíce před předpokládaným ukončením docházky. V případě kratší výpovědi bude požadováno placení plného školkovného po tuto výpovědní lhůtu. Výjimku lze domluvit v závažných případech.

V případě, že školkovné není uhrazeno včas, platí se poplatek z prodlení 5 % z měsíční platby za každý týden prodlení. Upozorňujeme, že pokud jeden měsíc není bez předchozí domluvy uhrazeno školkovné, dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude dluh splacen.