CENÍK

Provoz lesní mateřské školky Sedmikvítek je v současné době plně hrazen z příspěvků rodičů, členů Rodinného centra Essentia, které Sedmikvítek provozuje.

Lesní klub Sedmikvítek není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT ČR.

Ceník školkovného a stravného na rok 2021/2022: 

počet dní                        školkovné za měsíc
docházky v týdnu         vč. obědů 
5                                      7 800 Kč 
4                                      6 385 Kč 
3                                      5 100 Kč 
2                                      3 720 Kč 

V ceně je zahrnuto školkovné a obědy. V případě, že si rodič chce pro dítě dokoupit náhradní den, je stanovena cena 440 Kč / den vč. oběda.

Číslo účtu: 2500438198/2010 (Fio Banka)

Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte+měsíc.

Pro druhé dítě platí sourozenecká sleva 10 % ze školkovného.

Pro zrušení docházky a oběda je nutné omluvit dítě do 16 hodin dne předcházejícího dni nepřítomnosti dítěte.

V případě nepřítomnosti dítěte je možné po dohodě využití náhradní docházky v jiný den - nutné předem objednat, náhradu lze uskutečnit jen v případě volné kapacity. Objednávky náhrad jsou prováděny prostřednictvím systému Pick-Time (https://skolky.picktime.cz) do 16 hodin dne před požadovanou docházkou. Náhradu je možné vybrat do 45 dnů od nepřítomnosti.

V případě nevybraných náhrad a obědů bude na konci školního roku možné požádat o vrácení stravného a o vrácení školkovného za zameškané dni ve výši maximálně 50 % měsíčního školkovného při celoroční docházce. Při kratší docházce bude maximální částka pokrácena.

V případě absence ze závažných zdravotních důvodů delší než 2 týdny (s potvrzením od lékaře) lze požádat o vrácení školkovného (ponížení školkovného na následující měsíc) - vrácení 50 % sazby za dobu nepřítomnosti, maximálně jednoho měsíčního školkovného.

Pokud využijete slevy na školkovném z důvodu delší nemoci, nelze již žádat vrácení za nevybrané náhrady na konci roku.

Školkovné a obědy se platí na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 20. dni měsíce předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena, na účet Rodinného centra Essentia.

Školkovné nezahrnuje úhrady jízdného a vstupného na kulturní a další akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.

Ukončení docházky lesní mateřské školky je třeba hlásit alespoň 2 měsíce před předpokládaným ukončením docházky. V případě kratší výpovědi bude požadováno placení plného školkovného po tuto výpovědní lhůtu. Výjimku lze domluvit v závažných případech.

V případě, že školkovné není uhrazeno včas, platí se poplatek z prodlení 5 % z měsíční platby za každý týden prodlení.Upozorňujeme, že pokud jeden měsíc není bez předchozí domluvy uhrazeno školkovné, dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude dluh splacen.