KROUŽKY

KDY: úterý od 16,30 - 18,30 hodin

Pro děti od 5 do 10 let (i starší podle zájmu). 


Cena 3.740,- za 1. pololetí 2019/20 - začínáme 17. 9. 2019

Přihlášení na e-mailu petra @ 7kvitek.cz nebo pro informace volejte na tel. 607 743 763.

SPORTOVNĚ LEZECKÝ OUTDOOROVÝ KROUŽEK 

Kroužek je určen dětem, které rády šplhají, prolézají, houpají se a nebojí se vylézt i trochu výš. Pro děti je lezení nejen velkým zážitkem, ale rozvíjí i jejich dovednosti. Zaměstnává čtyři z šesti smyslů - zrak, sluch, hmat a smysl pro rovnováhu. Rozvíjí a zlepšuje koordinaci pohybu. Učí děti předvídat, důvěřovat sobě i druhým, odhadnout své síly i bojovat se strachem. Překonáváním sebe sama posilují děti důvěru ve své vlastní schopnosti.

Lezeme v Černolických skalách a někdy i na Skalce nad Mníškem, když je sucho. Jindy překonáváme nízké lanové překážky, často i sami sebe, slaňujeme, hrajeme pohybové hry v lese, šplháme po stromech, lezeme zkrátka, kde se dá. Jednou za dva týdny v zimě lezeme na lezecké stěně na Smíchově.  

Petra Vaňková (certifikovaná instruktorka lezení)

Lezení na skalách a ještě raději v horách je mojí velkou vášní. Učím lézt a pohybovat se v horách svou dceru a v naší lesní školce s lezením seznamuji i ostatní děti. Moc mě baví sledovat, jak děti poznávají své možnosti a překonávají svůj strach. Učím se od nich.

V rámci kroužku si lezení na skalách a stěně zpestřujeme lanovými překážkami, chozením po slacklině, lezením po stromech, slaňováním a výpravami po lese. V zimě i s čelovkou. Je to velké dobrodružství.

Pro malé děti je vertikální pohyb (lezení do výšky, šplhání, skoky) velmi důležitý. Dochází k rozvoji hrubé a jemné motoriky, koordinace oko - ruka, ale i rozvoji technického myšlení při používání jistících prostředků. Jsem ráda, že díky lezeckému kroužku můžu být u toho.

Thomas Vejrážka (certifikovaný instruktor)

"Protože pocházím z velkoměsta (L.A.) v USA, kde jsem žil 20 let, okouzlila mě krása české přírody a lesů. Začal jsem lézt po skalách, střílet z luku a hrát na domorodé hudební nástroje (šamanský buben, brumle, didgeridoo). Mým poslání je šířit vědomou práci s tělem prostřednictvím bojových sportů a svobodného pohybu. Vnímám člověka jako kompletní hmotné a energetické tělo, ve kterém sídlí mysl. Snažím se ke všemu přistupovat jako partner a svobodná bytost, a jednat tak i s každým člověkem a přírodou. Děti mají tento přístup už přirozeně a proto bych rád, aby si ho zachovaly. Chci využít své poznání pro mladší generace, aby se naučili poznávat sami sebe ve svobodě. A to včetně pohybu, v uvažování a v komunikaci."