PRŮVODCI SEDMIKVÍTKU

Všichni naši průvodci absolvovali kurz první pomoci pro děti a neustále se ve svém oboru vzdělávají. V Asociaci lesních mateřských škol, jejímž jsme dlouholetým členem, pravidelně navštěvujeme semináře, kurzy a dílny. V roce 2023 jsme dostali Certifikaci STANDARDŮ KVALITY. Účastníme se každoroční Letní školy. Pracujeme s prevencí rizik, krizovým plánem a manuálem pro průvodce. Máme pravidelné pracovní schůzky (rovněž se zástupci jiných lesních školek) a supervizní setkání s odborníky. Rosteme společně s dětmi.

Andrej Mikulka - člen Rady spolku, team leader,  průvodce dětí a školník

Jsem studentem života, učím se být vědomým tvůrcem vlastní reality. Nesmírně mě na této cestě obohacují moje dvě nádherné dcery a manželka, ale také všechny bytosti, které mi do života přicházejí. Rád objevuji podstatu života meditací, cvičením 5 tibeťanů a posouvám své limity otužováním. Jsem vděčný za poznání, kterým si navracím osobní sílu a moc. Rád překračuji omezení nefunkčních přesvědčení, které naši moc oslabují. Zajímám se také o moudrost různých duchovních učení, šamanů a původních obyvatel, kteří vnímají život v celistvosti a vzájemné propojenosti všeho. Věřím, že jsme mocné bytosti, které dokážou s pokorou a vděčností společně tvořit krásný svět plný respektu, spolupráce a lásky.

S tímto pohledem na život přicházím i do Sedmikvítku. Vnímám, že je mým posláním podporovat děti v jejich síle a zároveň se od nich učit objevovat tu svou. Děti beru jako plnohodnotné bytosti, které se snažím respektovat jako rovnocenné partnery bez narušování jejich integrity.

Věnuji se také umění, jsem tanečník a performer, velmi rád improvizuji a rytmicky tvořím (step, irský step, body drumming). Díky tanci jsem se dostal i k muzikálovému divadlu a tvorbě choreografie. Své umělecké zkušenosti budu rád sdílet i s dětmi v Sedmikvítku :)Kateřina Voglová - průvodkyně dětí, hlavní pedagog Lesního klubu Sedmikvítek

Jsem maminka 2 holčiček (10 a 12 let), které mi přinesly mnoho poznání o mně samé. Skrze ně přišel zájem o alternativní školství a osobní růst. Po VŠ ekonomie a informatiky, jsem absolvovala dvouletý mezinárodní výcvik v Montessori pedagogice pro věk 0-3 roky, následně jsem 4,5 roku vedla skupinu dětí od 1,5 do 3 let v Montessori škole Andílek v Praze. V tomto období jsem se věnovala růstu v oblasti komunikace skrze Respektovat a být respektován a nenásilnou komunikaci a také vědomé práci pomocí metody RUŠ. Nyní se věnuji v soukromé praxi velmi jemné metodě - CranioSakrální biodynamice (katerinavoglova.cz). Zajímám se o práci s traumatem. Ráda bych dětem Sedmikvítku přinesla bezpečný prostor, vnitřní klid, otevřenou komunikaci, řád, radost, lásku a podpořila je v jejich samostatnosti, aby mohly růst tam, kde rády tvoří. Mým přáním je žít v pravdě, důvěře, lásce, vděčnosti a radosti. Naplňuje mě pracovat s kýmkoliv, kdo chce být ve svém životě tvůrcem. Ráda propojuji informace a tvořím nové vhledy na situace tak, aby byla zachována harmonie ve skupině. Ve volném čase mě najdete nejčastěji s rodinou, knihou nebo v přírodě. :o)

"Měli bychom pomáhat malému tvorečkovi, ne proto, že je slabý a bezmocný, ale proto, že je nadán nesmírnou tvořivou energií. Tato energie je velmi křehká a bez láskyplné a promyšlené pomoci může být snadno zmařena." Maria Montessori

Martin Taimr - průvodce dětí

Ahoj. Jmenuji se Martin. Narodil jsem se roku 83 v Praze. Zde jsem také téměř celý život žil. Studoval jsem tu na FF UK religionistiku a indologii (náboženství a studium indických jazyků, dějin, kultury). K tomu jsem pracoval jako turistický průvodce v Praze (ČJ, AJ, FJ). Po studiu jsem strávil celkem asi 9 let v zahraničí (Anglie, Nový Zéland a Švýcarsko). Před odjezdem do Švýcarska jsem bydlel opět tři roky v Praze. Tehdy jsem poznal Sedmikvítek a moc rád se stal průvodcem v něm. Následně jsem pracoval mimo jiné dva roky v Lesních jeslích v Curychu. Po čtyřleté švýcarské pauze jsem se opět ocitl v Sedmikvítku. Prošel jsem kurzy a zděláváním Respektování, Pedagog volného času, Školky blízké přírodě od ALMŠ, Original Play od Freda Donaldsona. Na cestě do nitra mi byla průvodci fůra duchovních přístupů, sebepoznávacích, pohybových a hudebních seminářů. Dvacet let se věnuji aktivitám s lidmi s postižením. Rád se pohybuji venku (miluji les), tančím, zpívám u ohně, sdílím své postřehy s ostatními. Mám rád i samotu, klid, ponoření se do sebe. A taky fyzickou práci. S dětmi mě baví především BÝT. Nabízím jim svoji pozornost. A také pevné hranice. A uvnitř nich prostor pro jejich rozkvět skrze podporu, pochopení, spolubytí a hru. Být laskavý, přístupný, pevný a autentický ve vztahu k dětem je pro mě zároveň neustálá výzva i smysluplné poslání.  

 Markéta Bodoríková - průvodkyně dětí

"Když tě život srazí na zem, otoč se na záda          a dívej se na hvězdy." Doreen Virtue

Ve svém dosavadním životě jsem volně vplula do různých vod a ty mě zavedly do nejrůznějších životních krajin. Mám rozmanitou praxi v oblasti vzdělávání dětí        i dospělých, a to jako facilitátor skupin, lektor vzdělávacích kurzů pro MPSV, ESF. Mám zkušenost s vedením týmu                     i dětských skupin. Přes 12 let pořádám   jógové kurzy a několikadenní jógové retreaty a vedu  i lekce dětské jógy. Práce v lesní školce je pro mě přirozené propojení mých dosavadních činností a schopností . Letitá praxe jógy mě zjemnila                         a zpřítomnila natolik, že právě práce s dětmi venku byla jakýmsi přirozeným vyústěním mého směřování        v životě. Práce průvodce mě naplno vrací do přítomnosti, resilience a přirozenosti bytí. Věnuji se biodynamické józe, která reflektuje sezónnost ve vztahu k člověku a jeho tělu,     a proto mi vyhovuje posouvat svou odolnost ve všech obdobích venku a nacházet stále vhodnější výbavu funkčních vrstev :). Práce  s dětskou skupinou v přírodě mi vnáší do života nové nadšení z tvorby. Být průvodcem v lesním klubu mi do života přineslo i nové výzvy, které s pokorou příjímám a těším se na další. Zároveň si uvědomuji zodpovědnost                    a komplexnost celé této práce, a proto se dále vzdělávám i v tomto oboru.....
Tereza Zbrožková - členka Rady spolku, komunikace s veřejností, metodická práce, PR, fundraising, adaptační kroužek

Jsem maminkou pětiletého Bartoloměje, sociální pracovnicí s praxí nejen v lesních školkách, ale také v preventivních programech pro děti a mládež. Mám bohaté zkušenosti s divadelní improvizací, tvorbou i realizací divadelních představení. Inspiruji se novocirkusovými disciplínami, tancem a jógou. Mám ráda toulání se časoprostorem, objevování cizích kulturních tradic, které pak ráda aplikuji při své práci nejen s dětmi. Jsem v Lesním klubu Sedmikvítek i po té, co můj syn již odrostl a do školky nedochází. Má křídla jsou pro děti a rodiče stále roztažena. Tok energie, reciprocita, smysluplnost, radost, síla a láska stále proudí.

Jsem ženou v ohni, potřebuji vzduch a také cítit pevnou zem. Oheň ve mě, je má síla a vytrvalost, kterou používám jak ve sportu, tak v každodenním životě. S větrem v zádech plachtím na oceánu, ale umím plout i proti větru pokud není zbytí. S přírodou jsem spjata a zavázána jsem k její ochraně. Tak jako pokojný bojovník se snažím po Světě kráčet a s respektem se od Matky přírody učím. Jsem člověk ukotvený sám v sobě, když se brána otevře žiji si své sny. Protože kdo nesní, nemůže se nikdy probudit. 

Petra Vaňková - průvodkyně dětí, spoluzakladatelka spolku

Mým původním oborem je mediální komunikace, ale v mnoha oborech se vzdělávám celý život. Od založení Sedmikvítku mi lesní školka a přírodní pedagogika otevřela nová vrátka, a tím je hlubší vztah k přírodě, ke světu kolem i k sobě.
Děti jsou pro mě nejlepší učitelé a moc mě baví s nimi růst. A protože miluju pohyb a výzvy, lezení po skalách a v horách, ve školce vedu i sportovní dny a lezení.
Pro starší děti vedu LEZECKÝ KROUŽEK A LETNÍ TÁBORY a kroužek LESNÍ DOBRODRUŽSTVÍ.
Absolvovala jsem roční kurz pro průvodce lesních MŠ Školka blízká přírodě pod Asociací LMŠ. Zajímám se o psychologii a šamanismus. V r. 2023 jsem se stala INSTRUKTORKOU LESNÍ MYSLI. Les je zkrátka mou pracovnou. :-)

Mám dceru Beatu. Miluji volné plynutí přírodou, kdy čas a místo nehraje roli. Objevuji intuitivní tanec a svůj hlas. Hraju na ukulele. Zajímám se o svobodné a živé vzdělávání  v přirozeném prostředí.

Lenka Stěrbová - správa financí 

Zajímám se o psychoterapii, mám za sebou terapeutický výcvik i řadu seminářů na toto téma, relaxuji při taichi a poslední dobou mě velmi oslovila cranio-sakrální terapie, kterou nyní studuji.

Lenka se stará od záři 2023 o finanční stabilitu celého spolku. Komunikuje              s rodiči, průvodci, účetní. 

Díky ní máme vše v pořádku a energie          v podobě finančního toku je udržována v homeostáze. 


Magdalena Martínková - průvodkyně dětí 

Jsem máma dvou dětí. 

Skoro dvanáctiletého syna Samuela                 a dvouleté dcery Mii Sofie, se kterou jsem nyní na rodičovské dovolené. K práci               s dětmi mě přivedl můj syn. Od roku 2014 pracuji jako průvodce a tvůrce letních táborů v lesním Klubu Hvozdík. Jsem také lektorkou hudebně pohybových kroužků pro děti s rodiči. Inspiruje mě intuitivní         a Waldorfská pedagogika a jsem příznivcem volné hry. Těší mne pobývat  v přírodě, sbírat byliny. Baví mne výtvarné tvoření, hudba a tanec. Ráda zpívám a hraju na kytaru, ukulele a flétnu. Zajímají mě techniky muzikoterapie. Osm let se věnuji intuitivnímu tanci. Ráda jezdím na kole        a chodím na výlety.

Vystudovala jsem Střední uměleckoprůmyslovou školu a dějiny umění na KTF UK. Absolvovala jsem několik kurzů artefiletiky, kurzy pořádané Asociací lesních mateřských škol- Průvodce dětí světem, Provázet vědomě a odborně, kurz první pomoci. Důležitý je pro mě osobní rozvoj a sebepoznání, kterému se věnuji dlouhodobě.
Jiří Šofka - člen Rady, rodič

Jirka se ujmul členství v Radě spolku od ledna 2024.

Jeho prací je spoluschvalování rozpočtu a spoluutváření vize pro celý spolek Essentia, z.s., který je zřizovatelem Lesního klubu Sedmikvítek.