Náš příběh

"Vzdělání není o tom, jak plnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň." 

William Butler Yeats


"Prvotním impulzem pro založení sdružení, Rodinného centra Essentia, byly především naše děti, kterým jsme chtěly dopřát předškolní vzdělání podle našich představ - tedy takové, které by je vedlo k respektujícímu přístupu k okolí, ke konstruktivní spolupráci, zdravému sebevědomí, kreativitě a ve kterém by zároveň trávily maximum času v přírodě."

Hanka, Petra a Magda (zakladatelky a koordinátorky Sedmikvítku)

Na jaře 2013 za námi přišla Hanka Císařová s myšlenkou, že by pro svoji dceru ráda zajistila předškolní vzdělávání podle svých představ, ale že v Mníšku pod Brdy nenašla zařízení, které by je splňovalo. A rázem vznikl nápad: "Co kdybychom si lesní školku založily samy?".

Moc dlouho jsme o tom nepřemýšlely a nadšeně se vrhly do příprav - název sdružení, ujasnění představ, stanovy, web, hledání pozemku, oslovování pedagogů, propagace... až jsme 12. 6. 2013 byly oficiálně zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR.

Teď už má za sebou lesní klub Sedmikvítek provozovaný Rodinným centrem Essentia několikaletou historii a věříme, že i dobré jméno. Navštěvují ho děti ve věku od tří do šesti let a zájem o tuto formu předškolního vzdělávání v našem městě stále narůstá. V průběhu let jsme obohatili naše aktivity o Lesní dopoledne pro menší děti v doprovodu rodičů a také jsme po dlouhých diskuzích a přípravách otevřeli komunitní školu. 

Jsme aktivními členy Asociace lesních mateřských škol. Pravidelně se účastníme vzdělávacího cyklu "Školka blízká přírodě" a dalšího vzdělávání na Letních školách, které se snažíme využít v každodenní praxi. Několik let o náš tým  pečovala na supervizních setkáních, ke kterým jsme přizvali vzdělaného odborníka s praxí, Alena Laláková, která je speciální pedagožka, rodinná terapeutka a zakladatelka organizace Jeden strom. V současné chvíli nám supervizní podporu zajišťuje psycholožka a terapeutka Lucia Lerchová.

Pod hlavičkou rodinného centra Essentia, z. s. organizujeme slavnosti, přednášky a různé workshopy. V době letních prázdnin pořádáme příměstské tábory pro děti z Mníšku pod Brdy a okolí. O tyto tábory bývá již tradičně mezi dětmi a rodiči velký zájem.

Co aktuálně připravujeme, naleznete ve složce Novinky.