PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

TÁBORY 2023

Již 11. rokem pro vaše děti realizujeme příměstské tábory .
Každý týden pro děti připravujeme nějaké atraktivní téma.
Turnusy jsou rozděleny podle věku.
O tábory pro školní děti už není takový zájem, tak bude letos jen jeden turnus. 

Termíny 2023

 • 17.-21. července - předškoláci 4-6 let (od 3 let jen děti z lesní nebo jiné školky zvyklé na pravidelnou docházku)
 • 24.-28. července - předškoláci
 • 24.-28. července - 1. stupeň ZŠ
 • 31. července- 4. srpna - předškoláci
 • 7.-11. srpna- předškoláci

Po odeslání přihlášky vám přijde její potvrzení do mailu. To berte jako potvrzení účasti a můžete odeslat platbu. Zhruba týden před konáním tábora vám zašleme podrobné informace k programu.

Témata táborů a rozdělení průvodců:

 • 17. - 21. července - předškoláci

povede Lukáš Prendky a Jan Harvánek (z přírodovědného klubu Čejka)

Téma: Ať žijí duchovéMáte rádi pohádky? My ano, a proto se společně vydáme pohádkovou cestou se slavnou Ať žijí duchové. Zjistíme, jak těžké může být postavit si hrad nebo připravit Pribináčka. Těšit se můžete na spousty her a srandy.

 • 24.-28. července - předškoláci

povede Tereza Tlapáková a Radek Pokorný

Téma: Dobrodružný svět kolem násVydáme se na ta nejkrásnější místa z okolí, podíváme se na ně očima mladých objevitelů a užijeme si prázdniny naplno. Bude nás čekat čas plný her, tvoření a zároveň i volné hry, která je pro děti v tomto věku nesmírně důležitá. Půjdeme po stopách brdského skřítka Fabiánka a uvidíme, co si pro nás přichystá a jaká nová místa díky němu poznáme.

 • 24.-28. července - 1. stupeň ZŠ

povede Nicole Hlavatá s Madlou Kabrnovou

TÁBOR JIŽ JE OBSAZEN

Téma: Cesta do středu Země Co všechno se může skrývat pod zemským povrchem? Jak hluboko zatím dokázali lidé prozkoumat naši planetu a co zjistili? A co myslíte, že dokážeme objevit během týdenního tábora my? Co způsobuje zemětřesení, sopečné výbuchy a mění vzhled krajiny? Pojďte to zjistit a vydejme se společně až k zemskému jádru, pokud na to náš tým bude stačit. Pomohou nám v tom znalosti geniálního spisovatele Julese Verna, poznatky známých vědců ale i dávné tajemné spisy...

Cena tábora pro rok 2023

 • 3.600 Kč / dítě a turnus

V ceně bude zajištěn teplý oběd, v případě výletu obědový balíček. Svačinu a nápoj si děti přinesou z domova.

Sleva: 10 % na 3. dítě (v rámci jedné rodiny a turnusu) nebo 10 % na účast jednoho dítěte na 3. a dalším turnusu.

Cena tábora je splatná nejpozději do 31. května 2023.

Číslo účtu: 2500438198/2010 (Fio Banka), var. symbol 800


 • 31. července- 4. srpna - předškoláci
tábor zrušen


 • 7.-11. srpna- předškoláci

povede Viktor Váňa a Bára Slováčková (Viktor studuje SŠ Waldorf v Příbrami a byl u nás na praxi. Moc se nám líbil jeho přístup k dětem, a tak povede se svou kamarádkou jeden tábor.)

Téma: Týden nadpřirozených bytostí
Děti se mohou těšit na program plný nadpřirozena. Budeme se učit o různých bytostech a jevech. Budeme si vyrábět masky a následně si uspořádáme karneval. Naučíme se táborový tanec a budeme hodně zpívat.


Podrobnosti a informace

- předškoláci ve věku 4 (výjimečně 3 roky) až 6 let ve skupince max. 14 dětí (zázemí mají v lesní školce Sedmikvítek)

- školáci 1. stupně v počtu max. 16 dětí (zázemí mají v přírodovědné klubovně spolku Čejka v kulturním domě)

Tábory budou probíhat v čase od 8 - 17 hodin.
Po přihlášení vám přijde potvrzení do mailu a krátce před konáním tábora podrobný informační mail.

Pro dotazy a více informací můžete volat na tel. 733 109 466 nebo pište na tabor@7kvitek.cz

Storno podmínky:

a) nad 30 dnů před zahájením turnusu - vrací se plná částka snížená o 200 Kč (režijní náklady)

b) 30 dnů - 7 dnů před zahájením - storno poplatek 50 % z ceny

c) méně než 7 dnů před zahájením - storno poplatek 100 % z ceny

d) v případě zrušení z důvodu nemoci nebo onemocnění v průběhu tábora a doručení potvrzení od lékaře bude storno poplatek 50 %

 • V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky.
 • Zrušení registrace na příměstský tábor lze provést pouze písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu tabor@7kvitek.cz . V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během táboru, které vynutí předčasné ukončení či přerušení účasti na táboru, se však vrací poměrná část zaplacené ceny - na základě doručení potvrzení od lékaře.
 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 30ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).
 • V případě nečekané živelné pohromy, epidemie, občanských nepokojí a podobných mimořádných událostí znemožňujících konání tábora si vyhrazujeme změnu storno podmínek. Vráceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.

V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků (8 dětí na 1 turnus), si vyhrazujeme právo tábor z těchto důvodů zrušit. Organizátor tuto skutečnost oznámí nejpozději 10 dnů před začátkem 1. turnusu. Peníze budou vráceny ihned po oznámení. Věříme ale, že tato situace nenastane a tábor bude naplněn.


Minulé ročníky příměstských táborů

Více informací a fotek z minulých ročníků najdete na našem Facebooku.