Lesní klub

SEDMIKVÍTEK

Přijímáme děti do lesní školky!

Domluvte si schůzku a poznáte, 

že Sedmikvítek je skvělé místo pro vaše dítě! :)

Andrej Mikulka: 776 074 744, andrej@7kvitek.cz

Letní příměstské tábory

Již 12. rokem pro vaše děti připravujeme tábory, které budou probíhat v čase 8 - 17 hodin. Termíny: 

22. - 26.7.2024

29.7. - 2.8.2024

12.8. - 16.8.2024

- předškoláci ve věku 4 (výjimečně 3 roky) až 5 let ve skupince max.

14 dětí (zázemí mají v lesní školce Sedmikvítek)

- školáci 1. stupně v počtu max. 16 dětí (zázemí mají v přírodovědné klubovně spolku Čejka v kulturním domě)

Pro více informací, kontaktujte průvodkyni dětí Markétu Bodorikovou, tel.: 724 805 127, nebo pište na mail: tereza@7kvitek.cz

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ ZDE:

 https://forms.gle/HjAuVNKCks5E2Way6

Po přihlášení vám přijde potvrzení do mailu a krátce před konáním tábora podrobný informační mail.


Každý týden pro děti připravujeme nějaké atraktivní téma.

  • 3.600 Kč / dítě a turnus

V ceně bude zajištěn teplý oběd, v případě výletu obědový balíček. Svačinu a nápoj si děti přinesou z domova.

Sleva: 10 % na 3. dítě (v rámci jedné rodiny a turnusu) nebo 10 % na účast jednoho dítěte na 3. a dalším turnusu.

Cena tábora je splatná nejpozději do 15. června 2024.

Číslo účtu: 2500438198/2010 (Fio Banka), var. symbol 800


Storno podmínky:

a) nad 30 dnů před zahájením turnusu - storno poplatek 500 Kč

b) 30 dnů - 7 dnů před zahájením - storno poplatek 50 % z ceny

c) méně než 7 dnů před zahájením - storno poplatek 100 % z ceny

d) v případě zrušení z důvodu nemoci nebo onemocnění v průběhu tábora a doručení potvrzení od lékaře bude storno poplatek 50 %

  • V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné stornopoplatky.
  • Zrušení registrace na příměstský tábor lze provést pouze písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu tereza@7kvitek.cz . V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.
  • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během táboru, které vynutí předčasné ukončení či přerušení účasti na táboru, se však vrací poměrná část zaplacené ceny - na základě doručení potvrzení od lékaře.
  • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 30ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).
  • V případě nečekané živelné pohromy, epidemie, občanských nepokojí a podobných mimořádných událostí znemožňujících konání tábora si vyhrazujeme změnu storno podmínek. Vráceny pak budou všechny nevyužité finanční prostředky tábora.

RYCHLÉ ODKAZY


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  

Chcete dostávat novinky ze Sedmikvítku? Pošlete nám svůj mail.